Oslo>Nyheter>Våren 2021 inviterer vi til kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om»
Våren 2021 inviterer vi til kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om»

Våren 2021 inviterer vi til kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om»

Opplever du at det er mye du lurer på om islam, men som du synes det er vanskelig å spørre om? Må du forsvare vennskap med muslimer eller at du er involvert i dialogarbeid? Eller føler du at du trenger mer kunnskap om islam? Da er dette kurset noe for deg!

Innhold i kurset

Gjennom kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om» ønsker vi i Kirkelig dialogsenter i Oslo å skape rom for spørsmål og dialog for bedre å kunne forstå islam. Hva tenker muslimer om forholdet mellom mann og kvinne? Kan kristne og muslimer be sammen? Hva sier islam om klimatrusselen og andre kriser vi står overfor i dag? Før oppstart får du mulighet til å sende oss spørsmål anonymt om hva du ønsker svar på i løpet av kurset, og vi vil også åpne opp for nye spørsmål og innspill til temaer underveis. 

Kurset arrangeres i samarbeid med imam Faruk Terzic fra Det Islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina. Han vil være med på alle samlingene og ta del i dialogen. 

Bilde

Kurssamlingene vil starte med en innledning med utgangspunkt i de temaene som deltakerne har meldt inn og samtale rundt disse. Vi legger også opp til moskébesøk dersom dette er praktisk gjennomførbart ut fra smittevernhensyn. Alle samlingene avsluttes med felles matpakkelunsj. Av smittevernhensyn må alle ha med egen mat, men det serveres kaffe/te.

Datoer

Kurset vil stort sett gjennomføres tirsdager. Alle samlinger er fra kl 9-12 på følgende datoer:

Tirsdag 12.1

Tirsdag 9.2

Tirsdag 9.3

Tirsdag 23.3

Torsdag 20.5 (NB, ikke tirsdag)

Tirsdag 15.6

Dersom smittesituasjonen skulle gjøre det vanskelig å møtes fysisk, vil kurset gjennomføres digitalt. 

Påmelding 

Påmelding til kd@kirkeligdialogsenter.no innen 15.10.2020

 

Kurset er gratis og arrangeres med økonomisk støtte fra Gravferdsetaten i Oslo kommune

Publisert 14.09.2020
Les også
Lars Petter Soltvedt, amanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge,har påtatt seg å lede dialogmøtetmellom Muslimsk dialognettverk og SIAN på Drammen bibliotek mot slutten av måneden. Møtet er møtt med stor spenning. Mange stiller seg tvilende til intensjonene,...
Les mer
I februar 2020 deltok jeg på et seminar i Malmö der dialoginteresserte fra de nordiske folkekirkene var invitert. Hvert halvannet år inviterer vi hverandre til samtaler om dialogfaglige spørsmål. Denne gangen var det svenskene som var vertskap og vi rakk akkurat...
Les mer
Vi ønskerforslag og innspill til neste års seminar. Send en mail:kdd@kirkeligdialogsenter.no Neste års seminar er planlagt til onsdag 22. september 2021. Deltakere og foredragsholdere er invitert til å gi tilbakemelding. Vi takker alle bidragsytere og deltakere...
Les mer
Relevante saker
Powered by Cornerstone