Oslo>Nyheter>Våren 2021 inviterer vi til kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om»
Våren 2021 inviterer vi til kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om»

Våren 2021 inviterer vi til kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om»

Opplever du at det er mye du lurer på om islam, men som du synes det er vanskelig å spørre om? Må du forsvare vennskap med muslimer eller at du er involvert i dialogarbeid? Eller føler du at du trenger mer kunnskap om islam? Da er dette kurset noe for deg!

Innhold i kurset

Gjennom kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om» ønsker vi i Kirkelig dialogsenter i Oslo å skape rom for spørsmål og dialog for bedre å kunne forstå islam. Hva tenker muslimer om forholdet mellom mann og kvinne? Kan kristne og muslimer be sammen? Hva sier islam om klimatrusselen og andre kriser vi står overfor i dag? Før oppstart får du mulighet til å sende oss spørsmål anonymt om hva du ønsker svar på i løpet av kurset, og vi vil også åpne opp for nye spørsmål og innspill til temaer underveis. 

Kurset arrangeres i samarbeid med imam Faruk Terzic fra Det Islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina. Han vil være med på alle samlingene og ta del i dialogen. 

Bilde

Kurssamlingene vil starte med en innledning med utgangspunkt i de temaene som deltakerne har meldt inn og samtale rundt disse. Etter påmeldig i oktober fikk vi inn masse spennende spørsmål fra deltakere, disse er nå satt opp under temane som dere finner på datooversikten. 

Vi legger også opp til moskébesøk dersom dette er praktisk gjennomførbart ut fra smittevernhensyn. Alle samlingene avsluttes med felles matpakkelunsj. Av smittevernhensyn må alle ha med egen mat, men det serveres kaffe/te.

Datoer

Kurset vil stort sett gjennomføres tirsdager. Alle samlinger er i Oslo bispegård (St. Halvarsplass 3) fra kl 9-12 på følgende datoer:

Tirsdag 9.2, Tema: Islam i Norge og verdenmangfoldet i islam, hva er kildene for islam? (Koranen, profetens liv, tradisjon)

Tirsdag 9.3, Tema: Gud/Koranen, synet på andre religioner

Tirsdag 23.3 Tema: Kultur og relgion, vi får en innleding ved Anne Hege Grung, professor ved Det teologiske fakultet

Torsdag 20.5 (NB, ikke tirsdag) Tema: kvinner og islam

Tirsdag 15.6 Åpent tema etter nye innspill fra deltakere 

Dersom smittesituasjonen skulle gjøre det vanskelig å møtes fysisk, vil kurset gjennomføres digitalt. 

Påmelding 

Påmelding til kd@kirkeligdialogsenter.no innen 1.2.2021

 

Kurset er gratis og arrangeres med økonomisk støtte fra Gravferdsetaten i Oslo kommune

Publisert 14.09.2020
Les også
Endelig er ressursheftet vårt Når mennesker møter kirken ferdigstilt etter en lang og spennende prosess. Ressursheftet erlaget for deg som jobber i menighet eller i annet arbeid der du møter tros-og livsynsmangfoldet, og tar utgangspunkt ikonkrete erfaringer fra...
Les mer
Kirkelig Dialogsenter Oslo har fått laget en liten film om dialogarbeidet. I filmen er Annette Dreyer, nå prest i Tonsen tidligere Ellingsrud og Furuset menighet, intervjuet. Hun sier: "jeg må kjenne naboen min for å vite hvem min neste er, da vi også våge...
Les mer
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) deler annen hvert år ut en pris til en person eller organisasjon/institusjon som over tid har utmerket seg ved å arbeide for økt forståelse og respekt mellom ulike tro- og livssynssamfunn i Norge, og som gjennom...
Les mer
Relevante saker
Powered by Cornerstone