Oslo>Nyheter>Webinar- Kirkens stemme i møte med fordommer
Webinar- Kirkens stemme i møte med fordommer

Webinar- Kirkens stemme i møte med fordommer

22. april inviterer Kirkelig Dialogsenter Oslo i samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet og Oslo bispedømme til en kveld med fokus på kirken i møte med fordommer og rasisme. Vi stiller spørsmål som: Hva er en fordom og hva er rasisme? Opplever du synlige fordommer i ditt lokalmiljø eller i menigheten? Hvor går grensen for hva som er akseptabelt? Bli med på en digital fagsamling!

Kirkelig Dialogsenter Oslo, Torshov og Lilleborg menighet og Oslo bispedømme inviterer til digital fagsamling om rasisme og fordommer. Temaet for kvelden er Kirkens stemme i møte med fordommer

Programmet for kvelden blir slik:

17.00 Velkommen 

17.10 Samtale med ansatte og frivillige i Oslo bispedømme. 

Her møter vi Elise Gillebo Skredsvig prest Høybråten, Stovner og Fossum menighet (HFS), Sarai Tormes Mathisen diakon i HFS. Harald Kjøl frivillig i Torshov og Lilleborg menighet. Kjerstin Jensen prest i Hauketo- Prinsdal menighet og Maria Maimunatu Krogtoft Liholt kateket i Ullern menighet i en samtale med Tonje Kristoffersen dialogmedarbeider ved Kirkelig Dialogsenter Oslo, i bakgården på Olaf Ryes plass. Samtalen er spilt inn i forkant. 

I samtalen får vi et innblikk i ulike lokalmiljø og menigheter. Hvordan preger den lokale konteksten menighetens arbeid? Hvilke fordommer møter vi i kirkelig arbeid? Hva er fordommer? Når blir en fordom rasisme og hvordan responderer vi på slike utsagn? 

Vi vil også møte noen stemmer som svarer på: en fordom jeg har og en fordom jeg har møtt. 

Det blir kort pause under filmen

18:30 Pause 

18.40 Innledning med forsker ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) Cora Alexa Døving. Hun vil snakke om hva er egentlig rasisme? Hvor går grensen på hva som «akseptabelt» eller «uakseptabelt»? Hvordan møter vi fordommer og rasisme og hvordan responderer vi på slike utsagn? 

19.00 Samtale mellom Cora Alexa Døving og Hanna Barth Hake, daglig leder Kirkelig Dialogsenter Oslo. Det blir muligheter for å stille spørsmål og komme med innspill i denne samtalen.

 

--------------------------------------------- 

Sted: Demio, du vil få tilsendt link ved påmelding 

22.april (klokken 17 til 20)

Påmelding tilkd@kirkeligdialogsenter.no innen 20.april. 

 

 

Publisert 27.11.2020
Les også
I dag har vi avholdt årsmøte og blant annet vedtatt årsmelding for2020 Året 2020 ble anderledes året på mange måter, men 2020 bidroogså til nytenkning og høy aktiviet. Vil du leser mer om hva vi har jobbet mer ser her
Les mer
Ønsker du å forebygge utenforskap, intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger? Ønsker du nyttig arbeidserfaring? Dialogpilotene er et unikt studietilbud på UiO på 20 studiepoeng, for deg mellom 19-30 år. Søkandsfrist er 1.juni,mer om hvordan du søker finner...
Les mer
11.mars bidro daglig leder Hanna Barth Hake på webinaret: Hva er religionsteologi – og hva har religionsteologi å gjøre med arbeidet i menighetene? I møte med det praktiske menighetslivet dukker det opp religionsteologiske spørsmål som ikke alltid lar seg besvare...
Les mer
Powered by Cornerstone