Oslo>Nyheter>Webinar 11.mars med tema religionsteologi og menighetsprakis
Webinar 11.mars med tema religionsteologi og menighetsprakis

Webinar 11.mars med tema religionsteologi og menighetsprakis

Torsdag 11.mars klokken 9 til 10.00 deltar Kirkelig dialogsenter i Oslo på webinar med tema relgionsteologi og prakis. 

I tillegg til Hanna Barth Hake, daglig leder i Kirkelig dialogsenter i Oslo, og Steinar Ims, seniorrådgiver ved Kirkerådet, er :

  • Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi ved MF,
  • Iselin Jørgensen, kapellan i Domkirken menighet i Kristiansand,
  • Stig Lægdene, domprost i Tromsø 

med i en samtale om religionsteologisk praksis, erfaringer med religionsmøtet i menighetene og teologisk refleksjon og lære.

I møte med det praktiske menighetslivet dukker det opp religionsteologiske spørsmål som ikke alltid lar seg besvare i veiledninger, gudstjenesteboken eller dogmatiske lærebøker. Religionsteologiske spørsmål, som for eksempel «Finnes det flere veier til Gud?», får en ny aktualitet når barna i menighetens sangkor har flerreligiøs bakgrunn eller avdøde i en begravelse har flerreligiøs familie. Får vår praksis i møte med disse konkrete spørsmålene noe å si for vår teologi? Hvordan kan vi opparbeide oss kompetanse for å møte spørsmål fra barna og de pårørende på en god måte? Og for å ivareta kirkens troverdighet og lutherske lære for egen del?

For påmeling og mer informasjon se her

Publisert 08.03.2021
Les også
I dag har vi avholdt årsmøte og blant annet vedtatt årsmelding for2020 Året 2020 ble anderledes året på mange måter, men 2020 bidroogså til nytenkning og høy aktiviet. Vil du leser mer om hva vi har jobbet mer ser her
Les mer
Ønsker du å forebygge utenforskap, intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger? Ønsker du nyttig arbeidserfaring? Dialogpilotene er et unikt studietilbud på UiO på 20 studiepoeng, for deg mellom 19-30 år. Søkandsfrist er 1.juni,mer om hvordan du søker finner...
Les mer
11.mars bidro daglig leder Hanna Barth Hake på webinaret: Hva er religionsteologi – og hva har religionsteologi å gjøre med arbeidet i menighetene? I møte med det praktiske menighetslivet dukker det opp religionsteologiske spørsmål som ikke alltid lar seg besvare...
Les mer
Powered by Cornerstone