Oslo>Nyheter>Er du mellom 19 og 30 år og ønsker å bidra til et bedre samtaleklima? Søk Dialogpilotene innen 1.juni
Er du mellom 19 og 30 år og ønsker å bidra til et bedre samtaleklima? Søk Dialogpilotene innen 1.juni

Er du mellom 19 og 30 år og ønsker å bidra til et bedre samtaleklima? Søk Dialogpilotene innen 1.juni

Ønsker du å forebygge utenforskap, intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger? Ønsker du nyttig arbeidserfaring?

Dialogpilotene er et unikt studietilbud på UiO på 20 studiepoeng, for deg mellom 19-30 år.

Søkandsfrist er 1.juni, mer om hvordan du søker finner du her  

Studiet gir deg verktøy til å åpne for samtale og diskusjon innenfor rammene av dialogisk metode.

Dialogpilotutdanningen går over 2 semestre, og er et samlingsbasert studium med samlingene lagt til helger. Studiet vil har fokus på både teori og praksis, og har som mål å utdanne unge voksne fra ulike tros- og livssynsamfunn til kompetente og aktive dialogarbeidere og dialogfasilitatorer

Mer om studiet finner du her

Her kan lese litt om erfaringer fra to av årets Dialogpiloter. 

Er du mellom 19 og 30 år og ønsker å bidra til et bedre samtaleklima? Søk Dialogpilotene innen 1.juni
Publisert 07.05.2021
Les også
22. april 2021 arrangerte Kirkelig Dialogsenter Oslo i samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet og Oslo bispedømme et webinar med fokus på kirken i møte med fordommer og rasisme. Hva er en fordom og hva er rasisme? Hvordan oppleves dette lokalt i menighetene?...
Les mer
I dag har vi avholdt årsmøte og blant annet vedtatt årsmelding for2020 Året 2020 ble anderledes året på mange måter, men 2020 bidroogså til nytenkning og høy aktiviet. Vil du leser mer om hva vi har jobbet mer ser her
Les mer
Ønsker du å forebygge utenforskap, intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger? Ønsker du nyttig arbeidserfaring? Dialogpilotene er et unikt studietilbud på UiO på 20 studiepoeng, for deg mellom 19-30 år. Søkandsfrist er 1.juni,mer om hvordan du søker finner...
Les mer
Powered by Cornerstone