Oslo>Nyheter>Er du mellom 19 og 30 år og ønsker å bidra til et bedre samtaleklima? Søk Dialogpilotene innen 1.juni
Er du mellom 19 og 30 år og ønsker å bidra til et bedre samtaleklima? Søk Dialogpilotene innen 1.juni

Er du mellom 19 og 30 år og ønsker å bidra til et bedre samtaleklima? Søk Dialogpilotene innen 1.juni

Ønsker du å forebygge utenforskap, intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger? Ønsker du nyttig arbeidserfaring?

Dialogpilotene er et unikt studietilbud på UiO på 20 studiepoeng, for deg mellom 19-30 år.

Søkandsfrist er 1.juni, mer om hvordan du søker finner du her  

Studiet gir deg verktøy til å åpne for samtale og diskusjon innenfor rammene av dialogisk metode.

Dialogpilotutdanningen går over 2 semestre, og er et samlingsbasert studium med samlingene lagt til helger. Studiet vil har fokus på både teori og praksis, og har som mål å utdanne unge voksne fra ulike tros- og livssynsamfunn til kompetente og aktive dialogarbeidere og dialogfasilitatorer

Mer om studiet finner du her

Her kan lese litt om erfaringer fra to av årets Dialogpiloter. 

Er du mellom 19 og 30 år og ønsker å bidra til et bedre samtaleklima? Søk Dialogpilotene innen 1.juni
Publisert 07.05.2021
Les også
På oppdrag fra Kirkerådet har vi brukt høsten 2021 på å videreutvikle «sier vi», et ressursmateriell om antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom. Materiellet ble først utviklet til bruk i menigheter i Den norske kirke og i høst har vi jobbet med...
Les mer
Denne våren har Muslimsk dialognettverk og Kirkelig dialogsenter Oslo jobbet med å lage et spennende kurs for deg som går på videregående skole. - Vi inviterer menigheter og moskeer til å utfordre sine ungdommer til å delta på dette kurset som vi tror vil...
Les mer
Powered by Cornerstone