Oslo>Nyheter>Nå er vår skoleressurs lansert på Subjectaid- «Sier Vi» for skolen
Nå er vår skoleressurs lansert på Subjectaid- «Sier Vi» for skolen

Nå er vår skoleressurs lansert på Subjectaid- «Sier Vi» for skolen

Høsten 2021 har vi jobbet med å videreutvikle «-sier vi», et ressursmateriell om antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom. Materiellet ble først utviklet til bruk i menigheter i Den norske kirke og i høst har vi jobbet med en versjon til bruk i skolen.

Materiellet har som mål å bidra til at elever i ungdoms- og videregående skole, gjennom øvelser og samtaler, kan øves opp til å gjenkjenne destruktive strukturer og mekanismer og bli bevisste på egen identitet og holdninger. Heftet gir lærere tilgang til ressurser som kan brukes med dette som siktemål. Målet med øvelsene i ressursmateriellet er også å bidra til en mer nyansert samtale – en samtale med innestemme.

Hefte ligger nå ute på Subjectaid sine sider og alle landet skoler kan enkelt benytte seg av gratis bestilling av trykket hefte derfra. Der ligger også en pdf av hefte til fri benytte for alle, se her.

Vi har flere eksemplarer av SierVi for menighet og for skole på kontoret. Ønsker du å få tilsendt dette ta kontakt med kd@kirkeligdialogsenter.no

Publisert 14.01.2022
Les også
Høsten 2021 har vi jobbet med å videreutvikle «-sier vi», et ressursmateriell om antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom. Materiellet ble først utviklet til bruk i menigheter i Den norske kirke og i høst har vi jobbet med en versjon til bruk...
Les mer
Denne våren har Muslimsk dialognettverk og Kirkelig dialogsenter Oslo jobbet med å lage et spennende kurs for deg som går på videregående skole. - Vi inviterer menigheter og moskeer til å utfordre sine ungdommer til å delta på dette kurset som vi tror vil...
Les mer
Powered by Cornerstone