Oslo>Nyheter>UTSATT! Ny dato kommer Temakveld 3.mai: Ungdom- identitet, tro og dialog
UTSATT! Ny dato kommer Temakveld 3.mai: Ungdom- identitet, tro og dialog

UTSATT! Ny dato kommer Temakveld 3.mai: Ungdom- identitet, tro og dialog

Meld deg på nå!

Oslo bispedømme, Forandringshuset og Kirkelig dialogsenter Oslo inviterer frivillige og ansatte i menighet og organisasjoner til en spennende temakveld om ungdom, identitet, tro og dialog. Det blir faglige innspill, deling av erfaringer og samtale om ungdom- identitet, tro og dialog. Vi oppfordrer til å ta med de eldste ungdomslederne

Sted: Oslo bispegård

Tid: Tirsdag 3.mai 17.00 til 21.00, kvelden starter med middag (17.00 til 17.30)

Påmelding til: kd@kirkeligdialogsenter.no innen 2.mai

Den norske kirke og barne- og ungdoms organisasjonene ønsker å skape inkluderende felleskap og utfordre ungdom til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv. Gjennom skolen og sine lokalmiljø har ungdom i dag erfaring med religionsmøter som bør sees på som en ressurs i kirken og organisasjonenes arbeid med ungdom. Hvordan bidrar vi til å lage meningsfulle forbindelser mellom skole og kirke? Hvordan oppleves det for ungdom i dag å ha en tro og hvor er rommet for samtalen med andre tro- og livssyn? Hvorfor skal kirken ha fokus på dialog og hva finnes av dialogarbeid i vårt bispedømme?

Som majoritetskirke har Den norske kirke et ansvar for å være en motstemme i møte med fremmedfrykt, polarisering og ytterliggående holdninger. I dagens polariserte samfunnsdebatt hvordan bidrar organisasjonen og kirken til trygge og modige felleskap? Disse og flere spørsmål tas opp på temakvelden.

Se programmet for kvelden under:

17:00 Mat

17:30 Velkommen ved Ingun Yri Øystese og Petter Rønneberg

17:45 Claudia Lenz, professor på MF i samfunnsfag med vekt på forebygging av rasisme og antisemittisme og prosjektleder for Dembra (Demokrati mot fordommer og utenforskap for lære og skole) https://dembra.no/no/   Claudia Lenz vil snakke om identitet og mangfold, andregjøringsmekanismer og fordommer og legger opp til en interaktiv økt.

Bilde

18:30 Pause

18: 45 Dialogpilotene Eliana Hercz, Zamran Butt og Charlotte Cyrus i en samtale om tro, identitet og minoritetsperspektiv med Tonje Kristoffersen.

19:15 Hva finnes av dialogarbeid i Oslo bispedømme? – korte innledninger

  • STL- Oslo Birgit van der Lans, daglig leder
  • Forandringshuset, Ingrid Elise Sigmundstad Virksomhetsleder Forandringshuset Oslo
  • Ulvenhagen, Kapellan Annette Dreyer
  • Religionsdialog- lederkurs for ungdom, Muslimsdialog nettverk og KDO: Arshad Jamil og Tonje Kristoffersen
  • Etter Kristus/ trospraksis Stian Kilde Aarebrot
  • Andre dialogprosjekter

20:15 Erfaringsdeling i grupper og plenum

21:00 takk for i dag.

Publisert 26.04.2022
Les også
2021 var året vi markerte 10 år siden angrepet på regjeringskvartalet og Utøya, 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen og angrepet i USA 11. september. Markeringer med formaning om ikke å glemme, men også spørsmål om hva vi har lært, hvilke oppgjør som...
Les mer
Oslo bispedømme, Forandringshuset og Kirkelig dialogsenter Oslo inviterer frivillige og ansatte i menighet og organisasjoner til en spennende temakveld om ungdom, identitet, tro og dialog. Det blir faglige innspill, deling av erfaringer og samtale om ungdom- identitet,...
Les mer
Tonje Kristoffersen er ansatt som ny daglig leder ved Kirkelig dialogsenter Oslo. Tonje er utdannet kateket, og har tidligere jobbet som ungdomsdiakon i Grorud og Romsås menighet. Hun hararbeidet som ungdomsrådgiver, og senere undervisningsrådgiver, for Oslo biskop...
Les mer
Powered by Cornerstone