Oslo>Nyheter>Avlyst- Temakveld 3.mai: Ungdom- identitet, tro og dialog
Avlyst- Temakveld 3.mai: Ungdom- identitet, tro og dialog

Avlyst- Temakveld 3.mai: Ungdom- identitet, tro og dialog

Meld deg på nå!

Oslo bispedømme, Forandringshuset og Kirkelig dialogsenter Oslo inviterer frivillige og ansatte i menighet og organisasjoner til en spennende temakveld om ungdom, identitet, tro og dialog. Det blir faglige innspill, deling av erfaringer og samtale om ungdom- identitet, tro og dialog. Vi oppfordrer til å ta med de eldste ungdomslederne

Sted: Oslo bispegård

Tid: Tirsdag 3.mai 17.00 til 21.00, kvelden starter med middag (17.00 til 17.30)

Påmelding til: kd@kirkeligdialogsenter.no innen 2.mai

Den norske kirke og barne- og ungdoms organisasjonene ønsker å skape inkluderende felleskap og utfordre ungdom til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv. Gjennom skolen og sine lokalmiljø har ungdom i dag erfaring med religionsmøter som bør sees på som en ressurs i kirken og organisasjonenes arbeid med ungdom. Hvordan bidrar vi til å lage meningsfulle forbindelser mellom skole og kirke? Hvordan oppleves det for ungdom i dag å ha en tro og hvor er rommet for samtalen med andre tro- og livssyn? Hvorfor skal kirken ha fokus på dialog og hva finnes av dialogarbeid i vårt bispedømme?

Som majoritetskirke har Den norske kirke et ansvar for å være en motstemme i møte med fremmedfrykt, polarisering og ytterliggående holdninger. I dagens polariserte samfunnsdebatt hvordan bidrar organisasjonen og kirken til trygge og modige felleskap? Disse og flere spørsmål tas opp på temakvelden.

Se programmet for kvelden under:

17:00 Mat

17:30 Velkommen ved Ingun Yri Øystese og Petter Rønneberg

17:45 Claudia Lenz, professor på MF i samfunnsfag med vekt på forebygging av rasisme og antisemittisme og prosjektleder for Dembra (Demokrati mot fordommer og utenforskap for lære og skole) https://dembra.no/no/   Claudia Lenz vil snakke om identitet og mangfold, andregjøringsmekanismer og fordommer og legger opp til en interaktiv økt.

Bilde

18:30 Pause

18: 45 Dialogpilotene Eliana Hercz, Zamran Butt og Charlotte Cyrus i en samtale om tro, identitet og minoritetsperspektiv med Tonje Kristoffersen.

19:15 Hva finnes av dialogarbeid i Oslo bispedømme? – korte innledninger

  • STL- Oslo Birgit van der Lans, daglig leder
  • Forandringshuset, Ingrid Elise Sigmundstad Virksomhetsleder Forandringshuset Oslo
  • Ulvenhagen, Kapellan Annette Dreyer
  • Religionsdialog- lederkurs for ungdom, Muslimsdialog nettverk og KDO: Arshad Jamil og Tonje Kristoffersen
  • Etter Kristus/ trospraksis Stian Kilde Aarebrot
  • Andre dialogprosjekter

20:15 Erfaringsdeling i grupper og plenum

21:00 takk for i dag.

Publisert 26.04.2022
Les også
Kirkelig dialogsenter Oslo (KDO) søker ny kontormedarbeider i 40% engasjement t.o.m 31.12.2023, med mulighet for forlengelse. Vi søker deg som er interessert i tros- og livssynsdialog og har interesse for administrativt arbeid. Stillingens arbeidsoppgaver er knyttet...
Les mer
Denne våren og sommeren har vi jobbet med å pakke ned kontor og gå igjennom historen til Emmaus og Kirkelig dialogsenter Oslo. Vi har funnet så masse spennende og viktig arbeid som er gjort. Takk til alle dere som har jobbet her i disse 30 årene og Areopgaos...
Les mer
De kirkelige dialogsentreneiTrondheim og Oslo og Mellomkirkelig råd er glade for å kunne invitere til Nordisk dialogkonferanse i Trondheim 14.-16mars 2023! Tema for konferansen erDet livssynsåpne samfunn-Dialog og polarisering For information in English, please read...
Les mer
Powered by Cornerstone