Stavanger>Dialogkveld: Ytringsfrihet i krenkelsen tid. Foredrag med Svein Egil Omdal

Dialogkveld: Ytringsfrihet i krenkelsen tid. Foredrag med Svein Egil Omdal

Kirkelig dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus - inviterer til månedlig åpen dialog.

Dialogkvelder høsten 2021

Sted: Sølvberget kulturhus, Stavanger i rommet "Møteplassen" - hvis ikke annet er oppgitt.

Torsdag 26. august kl. 18:00  NB: Sted: Kinosal 1, Sølvberget kulturhus, Stavanger

Bilde

«Ytringsfrihet i krenkelsens tid»
Foredrag med Svein Egil Omdal

Det foregår harde debatter som tøyer grensene for ytringsfrihetens vilkår. Debattene blir nesten en karikatur fordi vi tar debatten på feil premisser og leder den på ville veier. Vi risikerer å ende et sted hvor ytringsfriheten blir sitt eget mål, istedenfor å skape et bedre samfunn slik intensjonen med den var.
Svein Egil Omdal har bakgrunn som journalist, redaktør og organisasjonsleder. Omdal er godt kjent som kommentator og foredragsholder.

Påmelding: (trykk her)


Torsdag 2. september kl. 18:00 til 20:00

Bilde«Vitenskap som kultur - Sultan of science»
Innledning ved Vidar Enebakk

Islam er ikke bare en religion, men også en kultur. Kultur handler ikke bare om kunst, musikk eller litteratur, men også om kreativitet og innovasjon innen vitenskap, teknologi og medisin. 
Vidar Enebakk har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori fra UiO. Han har jobbet som forsker i vitenskapshistorie (UiO) og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum er han i dag sekretariatsleder ved Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Enebakk har også vært redaktør for Nytt norsk tidsskrift.


Torsdag 21. oktober kl. 18:00 til 20:30

Bilde«Religion i medienes grep: Fra monopol og kontroll til dialog og konflikt»
Knut Lundby, professor
Lars Helle, sjefsredaktør

Medienes behandling av religion har endret seg like mye som det norske samfunnet gjennom de siste femti år. Mangfoldet har økt. Medieutviklingen har skjerpet kampen om folks oppmerksomhet. Hele tiden har religion vært «i medienes grep», men «grepet» er endret fra kringkastingsmonopol og innholdskontroll til digital kamp og skjerpet konflikt om religion.
Knut Lundby vil trekke linjer og gi eksempler på denne utviklingen i Dialogkveld 21. oktober. Med utgangspunkt i sin nye bok om Religion i medienes grep vil han også peke på noen konsekvenser, både for mediebedrifter og for folks oppfatning av religion.
Knut Lundby er professor emeritus med bakgrunn som medieforsker og religionssosiolog. Han har vært aktiv i kirkelig arbeid.
Lars Helle er sjefsredaktør av Stavanger Aftenblad og har tidligere vært ansvarlig redaktør i Rogalands avis og i Dagbladet.


Torsdag 25. november kl. 18:00 til 20:30

Bilde«Transhumanisme: Hva er da et menneske - i en transhumanistisk og posthumanistisk tid?»
Ådne Njå.
Ole Martin Moen, (deltar digitalt)

Mennesket er ved å oppgraderes. Bioteknologi, robotteknologi, nanoteknologi og ikke minst computerteknologi er ved å redesigne homo sapiens. Hva er vi ved å bli? Hvordan skal vi forholde oss til denne utviklingen? Og hvordan skal vi fortolke den i lys av religion og livssyn.
Ådne Njå har doktorgrad i teologi og er forfatter av flere fagartikler. Han har sitt lønnende arbeid som veileder i NAV. 
Ole Martin Moen er professor i etikk ved Oslo Met 
 

Powered by Cornerstone