Stavanger>Nyheter >Åpne dialogkvelder
Åpne dialogkvelder

Åpne dialogkvelder

Kirkelig dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus - inviterer til månedlig åpen dialog. Sted: Sølvberget (Møteplassen).

Program våren 2020

Torsdag 30 januar kl 18-21:

«Islamsk feminisme»

Åpne dialogkvelder

I USA og Europa ser vi at muslimske kvinner i sterkere grad identifiserer seg med kvinnekampen. Hvordan forholder konservative muslimer seg til framveksten av islamsk feminisme? Hva skjer i Norge og Stavanger?

 • Rania Jalal Al-Nahi, teologistudent og samfunnsdebattant
 • Religionsviter Marianne Hafnor Bøe, UiS
 • Responsinnlegg: Gerd Maria Ådna og Islamsk Kvinneforening
 • Borddialog og plenumssamtale

Arr: STL-Stavanger, Kirkelig Dialogsenter, Sølvberget bibliotek og kulturhus, Kirken møter Moskeen og Unge i Dialog

 

Torsdag 20 februar kl 18-21:

«Fra monolog til dialog»

Åpne dialogkvelder

Den norske kirke har beveget seg fra posisjonen som enerådende maktkirke til en folkekirke som arbeider for det livssynsåpne samfunnet. Er vi i mål, eller er det fortsatt utfordringer for å etablere full likestilling mellom tros- og livssynssamfunn? Hva er erfaringene fra dialogarbeidet i Stavanger bispedømme?

Biskop Anne Lise Ådnøy, Dialogprest Kian Reme

3 responsinnlegg, borddialog og plenumssamtale

Arr: STL-Stavanger, Kirkelig Dialogsenter og Sølvberget bibliotek og kulturhus

 

UTSATT TIL HØSTEN! (Torsdag 26 mars kl 18-21:) 

«Nytt mangfoldsråd – hva må gjøres?»

Åpne dialogkvelder

Nye Stavanger har etablert et nytt mangfoldsråd for sterkere innsats for integrering og samskaping. Hvilke mål bør settes – og hvordan sikres en sterkere satsing på det livssynsåpne samfunn?

  • Ordfører Kari Nessa Nordtun (til 1850, foredrag og plenum)
  • + leder for Innvandrerutvalget
  • Ingrid Hauge Rasmussen?
  • Responsinnlegg, borddialog og plenumssamtale

Arr: STL-Stavanger, Kirkelig Dialogsenter og Sølvberget bibliotek og kulturhus

 

UTSATT TIL HØSTEN! (Torsdag 23 april kl 18-21:) 

«Intelligent Design - tro eller vitenskap?»

Åpne dialogkvelder

Vi følger opp høstens dialogkveld om tro og vitenskap: Gjelder evolusjonsteorien fullt ut – eller er det en skaper som gjennomfører sin skapelse gjennom det som kalles «intelligent design»? Finnes det vitenskapelig belegg for design-teorien?

 • Siv.ing og skribent Bjørn Are Davidsen
 • En representant for Human-Etisk Forbund
 • Responsinnlegg, borddialog og plenumssamtale

 

Arr: STL-Stavanger, Kirkelig Dialogsenter og Sølvberget bibliotek og kulturhus

 

Torsdag 28 mai kl 18-21:

«Samisk sjamanisme»

Åpne dialogkvelder

Det har vært mye fokus på Hollywood-sjamanisme og usunn helbredelses-praksis. Hva kjennetegner vår egen samiske sjamanisme? Etter hardhendt fornorskning og kristen misjon – hvor står den samiske sjamanismen i dag?

Innledere:

 • - Nityo og Aseema Uglefot
 • - Religionsviter Anne Kalvig, UiS
 • Responsinnlegg, borddialog og plenumssamtale

Arr: STL-Stavanger, Kirkelig Dialogsenter og Sølvberget bibliotek og kulturhus

 

Program høsten 2019:

Torsdag 29 august kl 18-20.45 

Nyåndelighet - gammelt eller nytt? 

Innleder: dialogprest Silje Trym Mathiassen

Sted: Sølvberget (Møteplassen)

+++

Torsdag 26 september kl 18-20.45

Tro og vitenskap - kan vitenskapelig forskning kombineres med religiøs tro?

Sted: Sølvberget (Møteplassen)

+++

Torsdag 31 oktober kl 18-20.45

St Svithun katolske menighet

Oppmøte ved St Svithun kirke kl 18 der vi er gjester på vespermesse.

Vi går til Sølvberget der vi får en presentasjon av katolsk tro.

Sted: kl 18 St Svithun kirke / Kl 19 Sølvberget (Møteplassen)

+++

Torsdag 28 november – kl 18-20.45

Islamofobi - hvordan bekjemper vi intoleranse og hat?

Lege og forsker Bushra Ishaq i dialog med politiske ledere i Stavanger

Sted: Sølvberget (Møteplassen)

+++

Åpent for alle - vel møtt!

Publisert 13.11.2019
Les også
Selv om vi ikke kan møtes i kirkene for bønn og fellesskap akkurat nå, så er vi her for samtaler på telefon og bønn. Send oss gjerne en mail så kan vi kontakte deg dersom du trenger en å snakke med eller om du bare vil at vi skal be for deg eller...
Les mer
Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter,...
Les mer
Sammen med Merete Thomassen og Arne Viste var Kirkelig Dialogsenter nominert til Petter Dass- prisen 2019. Vårt Lands begrunnelse for nominasjonenvar: "Debatten om religion er en av de vanskeligste samtalene vi tar i det offentlige Norge. Det gjelder ikke minst...
Les mer
Powered by Cornerstone