Trondheim>Nyheter >Nyheter>Tema 3: Nærmiljøet
Tema 3: Nærmiljøet

Tema 3: Nærmiljøet

Livssynsdialogen i Bergen

I undervisningsoppleggene tilknyttet livssynsdialogen i Bergen tar vi først utgangspunkt i at elevene skal få forståelse for det livssynsmangfoldet som eksisterer i Bergen. Hvert år gis det ut en oversikt over tildelte statstilskudd fra fylkesmannen i Hordaland til ulike tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. I dette opplegget får du nettadresser til slike oversikter og andre relevante artikler fra media. Det andre opplegget er hentet fra det nylig etablerte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen. Tekstene og nettadressene gir nyttig bakgrunnsmateriale for å forstå hvorfor rådet ble etablert.

 

Kirken i møte med den andre

For å forstå kirken i møte med den andre i Bergen presenterer vi først vårt eget prosjekt gjennom Kirkelig dialogsenter i Bergen. Her kan vi også mer frimodig invitere deg til å kontakte oss for et besøk til din klasse. Slike besøk er selvfølgelig også å anbefale i samarbeid med andre livssynssamfunn i Bergen. En annen viktig del av kirkens møte med den andre i Bergen er det arbeid Kirkens Bymisjon gjør. Her tar vi utgangspunkt i et prosjekt som på en særlig måte får frem kirkens møte med mennesker fra andre kulturelle og religiøse tradisjoner.

 

Publisert 12.11.2019
Les også
8.marsgudstjenesten er mye mer enn en vanlig gudstjeneste. Tema er “kvinnesolidaritet”.Vi ønsker å løfte frem kvinners stemmer i de nære og lokale fellesskapene, så vel som i en større sammenheng i solidaritet med våre medsøstre verden over, både i kirken og...
Les mer
Johanneskirken 18:00 - 19:30 Ingen forhåndspåmelding og gratis. Dialogprest Nobu er personlig svært interessert i klostertradisjonen i øst og vest, og tenker ofte på hvordan vi kan praktisere klostervisdommen i våre travle hverdager. Som følge av dette, ønsker...
Les mer
I år organiserer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL Bergen) og Kirkelig Dialogsenter Bergen (KDB) besøk til tros- og livssynssamfunn sammen. Tirsdag 14. februar kl. 18:00 – 19:00 skal vi besøke Bergen Hare Krishna Senter. NB! Størrelsen på lokalene...
Les mer
Hjertelig velkommen til GRATIS yogagudstjeneste i Bergen domkirke SISTE MANDAG i måneden kl. 19-20! Under domkirkens hvelv skal vi legge ut våre yogamatter og la oss føre med inn i ord og bevegelser der våre kropper og sinn kan falle til ro. De innledende...
Les mer
Et pusterom i en travel hverdag med stillhet, kristen meditasjon, bønn og refleksjon. Pusterom har faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen . Kristen meditasjon handler om å være oppmerksom på Guds kjærlige nærvær gjennom...
Les mer
Mangfoldsbyen 2022 avsluttes med en storslått konsert som samler oss i fred og kjærlighet. I alle store verdensreligioner finnes et freds- og kjærlighetsbudskap om å ta vare på skaperverket. Å stå opp for jorda vår på tross av ulik tro og livssyn er den...
Les mer
I lys av Skeivt kulturår ønsker vi å sette tro og legning på agendaen. Vi ønsker å belyse hva som er utfordrende for en LHBTIQ+ person i forhold til deres religiøsitet og tro, men også hvorfor dette tema er utfordrende for ulike trossamfunn. Er det for...
Les mer
Dette er et pusterom i en travel hverdag med stillhet, kristen meditasjon, bønn og refleksjon, men passer for deg som ikke tror også. Pusterom har faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Kristen meditasjon handler...
Les mer
Begynnelse, en ny høst, en ny mulighet. Starten på en åndelig reise. I sammarbeid med Bergen Domkirke gjentar vå vårens super suksess, yogagudstjenester i Bergen Domkirke. Gratis Yoga siste torsdag i måneden kl.19:00-20:00 Vi ruller ut mattene våre under Domkirkens...
Les mer
Dialogprest Nobu ønsker å formidle noe av zen-visdommen for deltakerne i lys av kristendommens åndelige tradisjoner, og utfordre samtidig dem til å tenke over hvordan vi kan benytte dette til vår åndelige vekst som kristne. Nobu har mange års erfaring med...
Les mer
Powered by Cornerstone