Trondheim>Nyheter >Nyheter>Nå åpner vi for påmelding for digitalt Dialogisk menighet-kurs 2021/2022
Nå åpner vi for påmelding for digitalt Dialogisk menighet-kurs 2021/2022

Nå åpner vi for påmelding for digitalt Dialogisk menighet-kurs 2021/2022

Gjennom flere år har vi i Kirkelig Dialogsenter Oslo arrangert kurset Dialogisk menighet for ansatte og frivillige i Den norske kirke i Oslo Bispedømme. I år gjennomføres kurset digitalt slik at ansatte og frivillige fra hele landet kan bli med i dette viktige arbeidet. 

Kurset er et lavterskeltilbud og ingen tidligere erfaring med dialogarbeid er nødvendig. Målet for kurset er at menigheter selv skal starte opp eget dialogarbeid i sitt lokalmiljø. To til tre frivillige og ansatte fra hver menighet kan delta. Deltakere kan være korledere, ungdomsledere, MR-representanter, ansatte, nysgjerrige og interesserte i dialog og lokalsamfunnet generelt. Gjennom kurset vil du få kjennskap til hva religionsdialog er, tips og ideer til eget dialogarbeid og du vil bli kjent med deltakere og menigheter fra hele landet.

Kurset består av seks kurskvelder hvor vi gjennom øvelser og samtaler vil berøre ulike temaer som tros-og livssynsmangfold, ytringsfrihet og ytringsansvar, og forholdet til andre religioner - "vi" og "den andre". I løpet av kurset vil vi møte samarbeidspartnere og foredragsholdere som har kunnskap og erfaring om disse temaene, som for eksempel teolog Jakob Wirén og sosialantropolog Sindre Bangstad.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere:

«Jeg opplevde Dialogisk menighetskurs som særdeles nyttig, utfordrende og inspirerende. Kurset utfordret meg til å søke kunnskap om mangfoldet i eget lokalmiljø, som viste seg å være større enn jeg trodde på forhånd. Ble også utfordret til å gjennomtenke egne holdninger og ståsted og hvordan vise vilje til dialog og forståelse med andre, og samtidig være bevisst på eget ståsted. Anbefaler kurset sterkt!» Prostidiakon Atle Eikeland

«Jeg var med på kurset Dialogisk menighet i 2017. Kurset var interessant, givende og utfordrende. Jeg lærte også mye av erfaringer andre deltakere fra Oslo hadde, fordi jeg kommer fra en liten landsens kommune. Studieturen til Gøteborg var meget lærerik og tankevekkende, hvor vi blant annet fikk møte en menighet midt i innvandrerområde med stort erfaringsgrunnlag. Noe som også høynet kurset, var oppgaven hvor vi skulle bli kjent med å intervjue mennesker fra andre tro- og livssynssamfunn om deres tro og deres syn på vårt trossamfunn. Kurset gav også flere gode møter med folk fra andre tros og livssynssamfunn og ikke minst dyktige kursholdere som visste å trigge oss til innsats og utfordringer! Vi har fortsatt mange interessante utfordringer i forhold til Dialogisk menighet, for kurset sitter fortsatt i ryggmargen! Kurset burde være obligatorisk for menigheter!» Kari Hov Brøderud, Frivillig medlem i Diakoniutvalg og Kvinnenettverk med fokus på integrering med innvandrerkvinner og deres barn.

Tid for kurset:

Kurset finner sted fra kl.17:30-20:30 på Teams og gjennomføres følgende datoer:

  • 11. november
  • 2.desember
  • 20.januar
  • 17. februar
  • 24.mars
  • 28.april

Kursavgift og påmelding:

Kursavgiften er kr 2000,- pr deltaker.  Dersom det er tre deltakere fra samme menighet er samlet kursavgift kr 5000,-. Prisen inkluderer tilsendt ressursmateriell, du får konkrete og nyttige tips til lokalt dialogarbeid og møter spennende forelesere. Kursavgiften dekker alle kostnader og betales av menigheten. 

For mer informasjon trykk her

Er du eller din menighet interessert i å bli med på kurs 2021/2022, ta kontakt på kd@kirkeligdialogsenter.no

Påmeldingsfrist er: 31.oktober

Velkommen til kurs! 

Publisert 08.09.2021
Les også
Kirkelig Dialogsenter, Ramadan Gjest og Bergen Domkirke Menighet ønsker velkommen til iftar, for unge. Johanneskirken 21.mars kl.18:30 I år faster kristne og muslimer sammen, så vi inviterer til en felles kveld for å snakke om hva dette er, bli kjent og...
Les mer
Yoga i Bergen Domkirke 2024 Hjertelig velkommen til GRATIS Kirkeyoga i Bergen domkirke SISTE MANDAG i måneden kl. 19-20! Under domkirkens hvelv skal vi legge ut våre yogamatter og la oss føre med inn i ord og bevegelser der våre kropper og sinn kan...
Les mer
8.mars 19-20 i Johanneskirken holdes en gudstjeneste i solidaritet med kvinner over hele verden MER INFO KOMMER 8.marsgudstjenesten er mye mer enn en vanlig gudstjeneste. Gudstjenesten har som mål å være en mangfoldig og inkluderende regional feiring med...
Les mer
Kristen meditasjon i Johanneskirken midt i Bergen sentrum. Gratis og åpent for alle. «Pusterom» er kristen meditasjon med faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Det er både sunt og nyttig å trekke seg tilbake for...
Les mer
Vi har en lang tradisjon for å arrangere trosvandringer til ulike tro- og livssynssamfunn i Bergen, og i år er ingen unntak. På disse vandringene får vi komme på innsiden av bygg vi aldri ellers er i og for mange virker fremmed. Vi ønskes velkommen og...
Les mer
En del av vårt arbeid for å dempe spenninger i samfunnet, og mellom tro- og livssynssamfunn er å sørge for at det er åpne plattformer der man kan ha besøk på "hjemmebane". På denne måten vil trossamfunnet selv ta eierskap til formidlingen av deres identitet,...
Les mer
Årets Alternativmesse i Bergen begynner å ta form, og vi er til stede også denne gang for å fremme dialog, åpenhet og omsorg. Messen består av ulike foredrag, workshop, helseprodukter, selvutvikling, stands og mye mer. Vi står sammen med Bjørgvin Bispedømme,...
Les mer
Bli med Kirkelig Dialogsenter Bergen på et kurs i kristen meditasjon i Johanneskirken. Dette kurset er rettet mot studenter og unge voksne opp til 35 år, og består av tre samlinger. Målet med kurset er å bli kjent med Jesus Kristus gjennom meditasjon....
Les mer
«Pusterom» er kristen meditasjon med faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Det er både sunt og nyttig å trekke seg tilbake for å sitte ved Jesu føtter i stillhet. Vær med å sitte stille i Guds kjærlige nærvær...
Les mer
Hjertelig velkommen til GRATIS yogagudstjeneste i Bergen domkirke SISTE MANDAG i måneden kl. 19-20! Under domkirkens hvelv skal vi legge ut våre yogamatter og la oss føre med inn i ord og bevegelser der våre kropper og sinn kan falle til ro. De innledende...
Les mer
Powered by Cornerstone