Trondheim>Nyheter >Nyheter>Nå åpner vi for påmelding for digitalt Dialogisk menighet-kurs 2021/2022
Nå åpner vi for påmelding for digitalt Dialogisk menighet-kurs 2021/2022

Nå åpner vi for påmelding for digitalt Dialogisk menighet-kurs 2021/2022

Gjennom flere år har vi i Kirkelig Dialogsenter Oslo arrangert kurset Dialogisk menighet for ansatte og frivillige i Den norske kirke i Oslo Bispedømme. I år gjennomføres kurset digitalt slik at ansatte og frivillige fra hele landet kan bli med i dette viktige arbeidet. 

Kurset er et lavterskeltilbud og ingen tidligere erfaring med dialogarbeid er nødvendig. Målet for kurset er at menigheter selv skal starte opp eget dialogarbeid i sitt lokalmiljø. To til tre frivillige og ansatte fra hver menighet kan delta. Deltakere kan være korledere, ungdomsledere, MR-representanter, ansatte, nysgjerrige og interesserte i dialog og lokalsamfunnet generelt. Gjennom kurset vil du få kjennskap til hva religionsdialog er, tips og ideer til eget dialogarbeid og du vil bli kjent med deltakere og menigheter fra hele landet.

Kurset består av seks kurskvelder hvor vi gjennom øvelser og samtaler vil berøre ulike temaer som tros-og livssynsmangfold, ytringsfrihet og ytringsansvar, og forholdet til andre religioner - "vi" og "den andre". I løpet av kurset vil vi møte samarbeidspartnere og foredragsholdere som har kunnskap og erfaring om disse temaene, som for eksempel teolog Jakob Wirén og sosialantropolog Sindre Bangstad.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere:

«Jeg opplevde Dialogisk menighetskurs som særdeles nyttig, utfordrende og inspirerende. Kurset utfordret meg til å søke kunnskap om mangfoldet i eget lokalmiljø, som viste seg å være større enn jeg trodde på forhånd. Ble også utfordret til å gjennomtenke egne holdninger og ståsted og hvordan vise vilje til dialog og forståelse med andre, og samtidig være bevisst på eget ståsted. Anbefaler kurset sterkt!» Prostidiakon Atle Eikeland

«Jeg var med på kurset Dialogisk menighet i 2017. Kurset var interessant, givende og utfordrende. Jeg lærte også mye av erfaringer andre deltakere fra Oslo hadde, fordi jeg kommer fra en liten landsens kommune. Studieturen til Gøteborg var meget lærerik og tankevekkende, hvor vi blant annet fikk møte en menighet midt i innvandrerområde med stort erfaringsgrunnlag. Noe som også høynet kurset, var oppgaven hvor vi skulle bli kjent med å intervjue mennesker fra andre tro- og livssynssamfunn om deres tro og deres syn på vårt trossamfunn. Kurset gav også flere gode møter med folk fra andre tros og livssynssamfunn og ikke minst dyktige kursholdere som visste å trigge oss til innsats og utfordringer! Vi har fortsatt mange interessante utfordringer i forhold til Dialogisk menighet, for kurset sitter fortsatt i ryggmargen! Kurset burde være obligatorisk for menigheter!» Kari Hov Brøderud, Frivillig medlem i Diakoniutvalg og Kvinnenettverk med fokus på integrering med innvandrerkvinner og deres barn.

Tid for kurset:

Kurset finner sted fra kl.17:30-20:30 på Teams og gjennomføres følgende datoer:

  • 11. november
  • 2.desember
  • 20.januar
  • 17. februar
  • 24.mars
  • 28.april

Kursavgift og påmelding:

Kursavgiften er kr 2000,- pr deltaker.  Dersom det er tre deltakere fra samme menighet er samlet kursavgift kr 5000,-. Prisen inkluderer tilsendt ressursmateriell, du får konkrete og nyttige tips til lokalt dialogarbeid og møter spennende forelesere. Kursavgiften dekker alle kostnader og betales av menigheten. 

For mer informasjon trykk her

Er du eller din menighet interessert i å bli med på kurs 2021/2022, ta kontakt på kd@kirkeligdialogsenter.no

Påmeldingsfrist er: 31.oktober

Velkommen til kurs! 

Publisert 08.09.2021
Les også
Årets Alternativmesse i Bergen begynner å ta form, og vi er til stede også denne gang for å fremme dialog, åpenhet og omsorg. Messen består av ulike foredrag, workshop, helseprodukter, selvutvikling, stands og mye mer. Vi står sammen med Bjørgvin Bispedømme,...
Les mer
Bli med Kirkelig Dialogsenter Bergen på et kurs i kristen meditasjon i Johanneskirken. Dette kurset er rettet mot studenter og unge voksne opp til 35 år, og består av tre samlinger. Målet med kurset er å bli kjent med Jesus Kristus gjennom meditasjon....
Les mer
«Pusterom» er kristen meditasjon med faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Det er både sunt og nyttig å trekke seg tilbake for å sitte ved Jesu føtter i stillhet. Vær med å sitte stille i Guds kjærlige nærvær...
Les mer
Hjertelig velkommen til GRATIS yogagudstjeneste i Bergen domkirke SISTE MANDAG i måneden kl. 19-20! Under domkirkens hvelv skal vi legge ut våre yogamatter og la oss føre med inn i ord og bevegelser der våre kropper og sinn kan falle til ro. De innledende...
Les mer
Kunstneren Cao Zaifei kommer på besøk med foredrag og utstilling i Bergen Domkirke 2. september, 16:00 til 17:30. UTSTILLINGEN VIL VÆRE TILGJENGELIG I DOMKIRKEN FRA 1.-3.SEPTEMBER 1.sept: 12:00-14:00 og 17:00-19:00 2.sept: 11:00-13:00 og 16:00-19:00 (åpent...
Les mer
20.- 24.september arrangeres Bergen kirkeautunnale– en festival for kirkemusikk, arrangeres årlig over fem dager i slutten av september. I festivalen møtes tradisjonell og nyskapende kirkekunst, med varierte kulturuttrykk av høy kvalitet, for et publikum i alle...
Les mer
Her får du en rask oversikt over hva som skjer i regi av dialogsenteret i Bergen våren 2023 i tillegg til foredrag, nettverksbygging og konferanser. 8.mars gudstjeneste i Johanneskirken 19:00 Vi besøker Hare Krishna Senter 14.ferbuar kl. 18:00 - 19:30 (åpent...
Les mer
Johanneskirken 18:00 - 19:30 Ingen forhåndspåmelding og gratis. Dialogprest Nobu er personlig svært interessert i klostertradisjonen i øst og vest, og tenker ofte på hvordan vi kan praktisere klostervisdommen i våre travle hverdager. Som følge av dette, ønsker...
Les mer
Kirkelig Dialogsenter Bergen (KDB) søker nye fortellere medulik religiøs og kulturell bakgrunn til skoleforestillingen “Min tro”. Forestillingen “Min tro” baserer seg på fortellerens egen erfaring med tro. Forestillingen avholdes for utdanningsinstitusjoner, tros-...
Les mer
Kirkelig Dialogsenter Bergen vil være til stede i Trondheim, og håper flere av våre samarbeidspartnere, venner og bekjente vil være med oss på disse flotte dagene. Les mer om innholdet av konferansen her Det er et spennende program å bla seg igjennom med sterk faglig tyngde.
Les mer
Powered by Cornerstone