Medieoppslag

Vellykket dialogmiddag 8 januar:

- Et med augene og sjå med hjartet

I ei tid med terror og uro, dekka Gladmat, Kirkelig dialogsenter og Den norske kyrkja til fredsmåltid i Domkyrkja.

Kirkemøtet 2016: - Dialog styrker vår egen tro

- Dialog med mennesker med annen tro styrker og utdyper vår egen tro og gjør oss bedre i stand til å utføre kirkens oppdrag, sier Kirkemøtet i et vedtak.

Fra kirken.no: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/--dialog-styrker-var-egen-tro/

Om to måneder blir leietakerne i Norges Bank-bygget på Domkirkeplassen kastet på dør. Praktbygget fra 1964, tegnet av arkitekt Louis Kloster, ble kjøpt av Stavanger kommune i 2004 for 29 millioner kroner. Tanken var å bruke huset til kulturformål.

 

Hvor har vi som kirke sviktet?

Har vi i vår iver etter å advare mot spiritisme faktisk skjøvet flere mennesker inn i den?

(foto: Pål Christensen, Aftenbladet)

Aladdin Mujezinovic fortviler over IS, Boko Haram, terror i Paris og København. - Bak dette står ikke muslimer, men ekstremister som kaller seg muslimer. Ingenting i Koranen støtter opp om det de gjør.

I en moské i Stavanger traff kulturminister Thorhild Widvey rundt 15 nordmenn av muslimsk overbevisning. Hun mener slike møter kan forebygge ekstremisme og terror.

Ingen kan ha gått krenka eller fornærma frå Aftenbladets debatt om ytringsfridommen etter Charlie Hebdo på Sølvberget. Men kanskje litt klokare?

Angrepa i Paris, og debatten om ytringsfridom som har kome i etterkant, har ført til at muslimar vegrar seg for å koma med sine meiningar, meiner dialogprest Odd Kristian Reme i Stavanger.

DOMKYRKJA er mørk. Alle kjende ritual er borte, det er inga messe folk kjem for denne sundagskvelden, inga gudsteneste.

 

 

Kyrkja, Muslimsk Fellesråd i Rogaland og imamkomiteen har i kveld laga ei fellesuttaling der dei tar sterk avstand frå bruk av vald.

 

 

 

I januar arrangeres en konsert med bønn og sanger fra tolv religioner i Stavanger Domkirke. De skal synge og be for fred mellom religioner og nasjoner.

- Jeg tror på det gode i hvert menneske og i hver religion, sier dialogprest Silje Trym Mathiassen.

«Ikke i islams navn,» blir hovedparolen i markeringen mot ekstremistbevegelsen IS i Stavanger mandag om en drøy uke. Muslimsk fellesråd i Rogaland mobiliserer.

10. november inviterer ordfører Christine Sagen Helgø skolefolk, foreldreutvalg, idrettslag, politi og barnevern, kristne, muslimske og andre livssynsorganisasjoner, ja alle som vil, til startskuddet for en langvarig dugnad mot radikalisering av ungdomsmiljøene i byen.

Det syke folk gjør i islams navn er like fjernt og ukjent for meg som for andre nordmenn, sier tobarnsmor og lærer Feyza Yildiz Kocaguzel (31). Hun var blant de mange som tok ordet på et åpen dialogmøte om radikalisering av ungdom i Norge. 

Dialogsenteret sammen med politikere fra Stavanger besøker Palestinas president Mahmoud Abbas

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom