Nyheter

Velkommen til en spennende konferanse, et samarbeid mellom Kirkelig dialogsenter og forskergruppen "Neglected Narratives" ved Høgskulen på Vestlandet, 3.januar 2019. 

 Gjennom et nordiske samarbeidsprogram har unge fra Bergen møtt andre unge med ulik tro og livssyn fra 3 nordiske storbyer - Oslo, Helsinki og Stockholm! De forteller om sin tro og veivalg i livet - med bakgrunn i ulike kulturer og religiøse tradisjoner. I dag bevares vennskap gjennom egen facebook gruppe kalt Glomma- Together for nordic dialogue! Nå gleder vi oss til å invitere flere unge bergensere med!

Direktør for Aeropagos og styremedlem i Kirkelig dialogsenter Raag Rolfsen skriver i Vårt Land: Den norske kirke og mangfoldet. Publisert 29.03.16.

Religionsviter og dialogmedarbeider i Kirkelig dialogsenter Yvonne Wang skriver kronikk i BT: Islam er ikke en fiende. Publisert 18.03.16.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom