Nyheter

16. april 2018

Bli med å arbeid med religionsdialog!

 Gjennom et nordiske samarbeidsprogram har unge fra Bergen møtt andre unge med ulik tro og livssyn fra 3 nordiske storbyer - Oslo, Helsinki og Stockholm! De forteller om sin tro og veivalg i livet - med bakgrunn i ulike kulturer og religiøse tradisjoner. I dag bevares vennskap gjennom egen facebook gruppe kalt Glomma- Together for nordic dialogue! Nå gleder vi oss til å invitere flere unge bergensere med!

Geir Øy er fra 1. februar ansatt i en midlertidig 20% stilling som dialogprest ved Kirkelig dialogsenter Bergen. 

Direktør for Aeropagos og styremedlem i Kirkelig dialogsenter Raag Rolfsen skriver i Vårt Land: Den norske kirke og mangfoldet. Publisert 29.03.16.

Religionsviter og dialogmedarbeider i Kirkelig dialogsenter Yvonne Wang skriver kronikk i BT: Islam er ikke en fiende. Publisert 18.03.16.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom