Oslo>Aktiviteter>Dialogpilotene

Dialogpilotene

Dialogpilotene legger til rette for et åpent og trygt rom for dialog, hvor deltakerne selv kan utforske egne fordommer, tanker og holdninger i et uenighetsfellesskap.

Dialogpilotene er et unikt studietilbud på UiO som gir 20 studiepoeng, for deg mellom 19-30 år. Studiet er bygget på teori og praksis og har som formål å forebygge konflikt, fordommer og ekstreme holdninger.

Dialogpilotene drar ut til skoler, fritidsklubber, festivaler, konfirmasjonsundervisning og andre arrangementet for og med ungdom.

Dialogpilotene eies og drives av Tauheed Islamic Centre, Oslo Minhaj-ul-Quran International Norge Islamic Cultural Centre Norway  Human-Etisk Forbund Oslo Kirkelig dialogsenter Oslo 

Vil du ha besøk av dialogpiloter eller lurer på om du skal søke studiet, gå inn på nettsidene til Dialogpilotene.

Dilaogpilotene har laget et ressursmateriell: La oss snakke sammen. 

 

Powered by Cornerstone