Oslo>Aktiviteter
Et erfaringsbasert, praktisk rettet kurs om rasisme for ansatte og frivillige i kirken. Hvilke utfordringer har kirken, knyttet til rasisme, i dag og hvordan kan vi ruste kirkelige ansatte og frivillige best mulig til å møte disse?
Gjennom arbeidet med erfaringsbaserte samtalegrupper ønsker vi å stimulere til faglig refleksjon rundt problemstillinger som dukker opp i menighetens arbeid.
Vi lever i et mangfoldig samfunn der det er spennende å være kirke. Kurset Dialogisk menighet gir en innføring i hva dialog er og utfordrer deltakerne til å bli kjent med mangfoldet i eget lokalmiljø.
Dialogpilotene legger til rette for et åpent og trygt rom for dialog, hvor deltakerne selv kan utforske egne fordommer, tanker og holdninger i et uenighetsfellesskap.
Powered by Cornerstone