Oslo>Aktiviteter
Gjennom arbeidet med erfaringsbaserte samtalegrupper ønsker vi å stimulere til faglig refleksjon rundt problemstillinger som dukker opp i menighetens arbeid.
Vi lever i et mangfoldig samfunn der det er spennende å være kirke. Kurset Dialogisk menighet gir en innføring i hva dialog er og utfordrer deltakerne til å bli kjent med mangfoldet i eget lokalmiljø. I 2021/2022 gjennomføres kurset digitalt.
Dialogpilotene legger til rette for et åpent og trygt rom for dialog, hvor deltakerne selv kan utforske egne fordommer, tanker og holdninger i et uenighetsfellesskap.
Powered by Cornerstone