Oslo>Om oss

Om oss

Kirkelig dialogsenter Oslo (KDO) holder til på Grünerløkka, Oalf Ryes plass 7. Her har vi vært siden 90-tallet da senteret het Emmaus. 

Vi er tre ansatte i Oslo, daglig leder, dialogmedarbeider og kontormedarbeider, og vi deler kontor med koordinator for Dialogpilotene. 

KDO jobber inn mot menighetene i Oslo bispedømme og nærliggende bispedømmer der det ikke er dialogsentre.

KDO er et verksted og et kompetansesenter for Den norske kirke. Vårt hovedoppdrag er å bidra til å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner i Oslo bispedømme. Vi bidrar med resurser for stab og frivillige gjennom besøk, kurs, forelesninger, undervisningsmateriale og oppfølging av dialogisk menighetsarbeid.

Kom gjerne innom oss på Olaf Ryes plass 7!

Bilde

 

 

Powered by Cornerstone