Oslo>Om oss

Om oss

Kirkelig dialogsenter Oslo (KDO) holder til på Majorstuen i kontorlokalene til Majorstuen kirke, Kirkeveien 84. Her har vi vært siden september 2022. Før det hadde vi kontorer på Grunerløkka i 30 år, før det ble Kirkelig dialogsenter het senteret Emmaus. 

Vi er tre ansatte i Oslo, daglig leder, rådgiver og kontormedarbeider, og vi deler kontor med r Dialogpilotene. 

KDO jobber inn mot menighetene i Oslo bispedømme og nærliggende bispedømmer der det ikke er dialogsentre.

KDO er et verksted og et kompetansesenter for Den norske kirke. Vårt hovedoppdrag er å bidra til å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner i Oslo bispedømme. Vi bidrar med resurser for stab og frivillige gjennom besøk, kurs, forelesninger, undervisningsmateriale og oppfølging av dialogisk menighetsarbeid.

Kom gjerne innom oss i Kirkeveien 84, på baksiden av Majorstuen kirke 

 

Bilde

Powered by Cornerstone