De kirkelige dialogsentrene er kompetansesentre og verksteder som hjelper menigheter, skoler og lokalsamfunn å drive dialog på tvers av tro og livssyn.
Kalender
|
10.02.2020
Svenska kyrkan arrangerer konferansen for de nordiske folkekirkene. Tema i år er makt og ansvar for majoritetskirkene i tros- og livssynsdialog.
02.04.2020
Alle bispedømmene inviteres til å sende deltakere til årets nettverkskonferanse, som skal fokus på landsdekkende kirkelig dialognettverk.
Se flere arrangement her
Powered by Cornerstone