Oslo>Aktiviteter>Dialogisk menighetskurs
Dialogisk menighetskurs

Dialogisk menighetskurs

Vi lever i et mangfoldig samfunn der det er spennende å være kirke. Dialogisk menighet-kurset gir en innføring i hva dialog er og utfordrer deltakerne til å bli kjent med mangfoldet i eget lokalmiljø.

Kirkelig dialogsenter i Oslo tilbyr deg og din menighet kurs der du vil få praktiske øvelser, lære av andres erfaringer, få mulighet til å reflektere over praksis og ikke minst dra på en inspirerende studietur.  

Kurs for hvem?

To til tre frivillige og ansatte fra hver menighet kan delta. Du trenger ingen tidligere dialogerfaring, men det forventes oppmøte på hele kurset. Deltakerne kan være ungdomsledere, MR-representanter, medlemmer av diakoniutvalg, ansatte, korledere, nysgjerrige og interesserte i dialog og i lokalsamfunnet generelt.

Kursinnhold 

Kurset gir en innføring i hva dialog er og utfordrer deltakerne til å bli kjent med mangfoldet i eget lokalmiljø, blant annet gjennom oppgaver som blir gitt underveis i kurset.

Vi ønsker å finne ut hva annerledes troende - og ikke-troende - tenker om egen tro og praksis, om lokalmiljøet og om kirken. Kan lokalmenigheten lære noe ved å lytte til andre tanker og erfaringer? Kurset utfordrer også deltakerne til å bli kjent med seg selv og sitt lokalmiljø gjennom øvelser, kartlegging og intervjuer. Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å arrangere et dialogtiltak i egen menighet.

En studietur til Gøteborg eller København inngår i kurset.

Tid og sted

Kurset finner sted fra kl. 16.30-21.00 på Olaf Ryes plass 7, Grünerløkka (Kirkelig dialogsenters lokaler). Det betsår av 5 kvelder og en studietur. Inkludert i kursavgiften er middag alle kurskvelder. 

Kursavgift

Kursavgiften dekker alle kostnader og betales av menigheten.
Oslo: 4000,- (inkludert studietur) Andre bispedømmer: 7500 (inkludert studietur) Dersom det er ønske om en ekstra natt på studieturen, påløper ekstrakostnader for dette.

Bli med på kurs 

Er du og din menighet interessert i å bli med på kurs 2020/2021 eller har noen spørsmål om kurset, ta kontakt med kd@kirkeligdialogsenter.no

Vi er i gang med årets kurs som avsluttes i juni 2020. Neste kurs starter høsten 2020. 

Powered by Cornerstone