Oslo>Aktiviteter>Dialogisk menighetskurs

Dialogisk menighetskurs

Vi lever i et mangfoldig samfunn der det er spennende å være kirke. Kurset Dialogisk menighet gir en innføring i hva dialog er og utfordrer deltakerne til å bli kjent med mangfoldet i eget lokalmiljø.

Vi i Kirkelig Dialogsenter Oslo har gjennom flere år gjennomført kurset Dialogisk menighet for ansatte og frivillige i Den norske kirke i Oslo bispedømme. Nå skal vi gjennomføre dette kurset digitalt slik at ansatte og frivillige fra hele landet kan bli med i dette viktige arbeidet.

Kurs for hvem?

Kurset er et lavterskeltilbud og ingen tidligere erfaring med dialogarbeid er nødvendig. Kurset kan være aktuelt for alle menigheter, også de som har lav andel av andre livssynsorganisasjoner representert i nærområdet. 

To til tre frivillige og ansatte fra hver menighet kan delta. Deltakerne kan være ungdomsledere, MR-representanter, medlemmer av diakoniutvalg, ansatte, korleder, nysgjerrige og interesserte i dialog og lokalsamfunnet generelt. Det forventes oppmøte på hele kurset.  

Gjennom kurset får du:

  • Kjennskap til hva tros- og livsynssdialog er og hvorfor det er viktig for menigheter å jobbe med dette
  • Muligheter til å bli enda bedre kjent med eget lokalmiljø 
  • Bli kjent med deltakere og menigheter fra hele landet
  • Inspirasjon til videreutvikling av menighetens arbeid 
  • Tips og ideer til eget dialogarbeid

Tid og sted

Datoene for nytt kurs kommer. Kurset finner sted fra kl. 17.30-20.30 i Majorstuen kirke. Det består av 6 kvelder og en studietur. 

Kursavgift

Kursavgiften dekker alle kostnader og betales av menigheten. Pris per deltaker er kr 4000,-. Prisen inkluderer studietur, du får konkrete og nyttige tips til lokalt dialogarbeid og du vil møte spennende forelesere. Kursavgiften dekker alle kostnader og betales av menigheten. 

Bli med på kurs 

Er du og din menighet interessert i å bli med på kurs i 2024 eller har noen spørsmål om kurset, ta kontakt med kd@kirkeligdialogsenter.no eller på telefonnummer 922 07 477.

Powered by Cornerstone