Oslo>Aktiviteter>Erfaringsbaserte samtalegrupper for ansatte i menighetene

Erfaringsbaserte samtalegrupper for ansatte i menighetene

Gjennom arbeidet med erfaringsbaserte samtalegrupper ønsker vi å stimulere til faglig refleksjon rundt problemstillinger som dukker opp i menighetens arbeid.

I løpet av 2018 hadde Kirkelig dialogsenter i Oslo et forsøksprosjekt med å få etablert erfaringsbaserte samtalegrupper for ansatte i menigheter i Oslo bispedømme som jobber med tros- og livssynsdialog. Vi mottok tilskudd fra K-Stud for å gjennomføre dette forsøksprosjektet. I 2019 fikk vi midler fra Oslo kommune til å videreføre prosjektet, og vi jobber for at dette skal bli et fast tilbud ved dialogsenteret. 

Gjennom arbeidet med erfaringsbaserte samtalegrupper ønsker vi å stimulere til faglig refleksjon rundt problemstillinger som dukker opp i menighetens arbeid, både praktiske knyttet til bruk av kirkerom (f. eks utleie av kirkens lokaler) og refleksjoner over religionsmøter knyttet til livsriter (dåp, konfirmasjon, gravferd). Vi tar også opp temaer knyttet til skolegudstjenester, krisehåndtering og barne- og ungdomsarbeid. Opplegget er utformet som et samtaleopplegg for grupper, og består av fem samlinger som hver varer ca to timer. Samtalene tar utgangspunkt i konkrete case som er hentet fra erfaringer og opplevelser i menighetene. 

Parallellt med gjennomføring av samtalegrupper har vi jobbet med ressursheftet Når mennesker møter kirkenRessursheftet er laget for deg som jobber i menighet eller i annet arbeid der du møter tros-og livsynsmangfoldet, og vi håper at heftet kan bidra i arbeidet med tros-og livssynsdialog. 

 

 

 

Powered by Cornerstone