Oslo>Ressurser>«Når mennesker møter kirken»
«Når mennesker møter kirken»

«Når mennesker møter kirken»

Ressurshefte - Et erfaringsbasert samtaleopplegg om religionsmøte og dialog.

Tros- og livssynsmangfoldet er en virkelighet som alle menigheter møter i dag, i større eller mindre grad. Mange steder er medlemsprosenten høy og lokalmiljøet tilsynelatende homogent. Det utelukker likevel ikke et mangfold, det er kanskje bare mindre synlig? 

Dette ressursheftet er laget med utgangspunkt i konkrete erfaringer, og kan brukes i samtaler om hvordan mangfoldet påvirker oss som kirke. Du finner ressursheftet Når mennesker møter kirken her.

 

Powered by Cornerstone