Oslo>Nyheter>Ny daglig leder på dialogsenteret i Oslo
Ny daglig leder på dialogsenteret i Oslo

Ny daglig leder på dialogsenteret i Oslo

Tonje Kristoffersen er ansatt som ny daglig leder ved Kirkelig dialogsenter Oslo. Tonje er utdannet kateket, og har tidligere jobbet som ungdomsdiakon i Grorud og Romsås menighet. Hun har arbeidet som ungdomsrådgiver, og senere undervisningsrådgiver, for Oslo biskop og bispedømmeråd. Tonje har vært ansatt som rådgiver ved sentret i litt over tre år og tar nå over ansvaret som leder.

Jeg ser frem til å fortsette mitt engasjement for dialog og lede senteret inn i en ny og spennende tid, sier Tonje.

Hva ser du på som de største mulighetene for dialogsenteret i Oslo?

Jeg tar over en organisasjon som har en lang tradisjon for å drive kompetansehevende arbeid, gjennom ressursmateriell, fagsamlinger, og rådgivning for menighetene. Denne tradisjonen gleder jeg meg til å videreføre. I et samfunn der polarisering og forenkling har blitt en synligere del av samfunnsdebatten er det viktigere enn noensinne å skape arenaer for dialog. Det er gjennom kjennskap og kunnskap at vi kan bidra til å bygge ned forestillingen om hverandre. Jeg vil jobbe for å enda større synliggjøring av senterets arbeid.

Vi gratulerer og ønsker Tonje hjertelig velkommen som ny daglig leder!

Publisert 14.03.2022
Les også
Hvordan så egentlig dialogfeltet ut for 30 år siden? Hva snakket vi om? Diskuterer vi fortsatt det samme som vi gjorde den gang? Og hvordan ser i så fall samtalene da ut i dag? Kirkelig Dialogsenter Oslo inviterer til markering av 30 års dialogarbeid! Vel...
Les mer
I 2023 har Kirkelig Dialogsenter Oslo mottatt totalt 20.080 kroner gjennom Kirkeoffer! Tusen takk til soknene Aukra, Hauketo-Prinsdal, Høybråten, Fossum og Stovner menighet og Paulus og Sofienberg ogHolmlia menighet for deres bidrag til vårt arbeid. Hvordan...
Les mer
2022 var året som skulle starte med optimisme. To år med pandemi, to år med avstand og kohorter, nå skulle vi endelig leve. Vi hadde så vidt kommet oss ut av det som viste seg å være de siste koronarestriksjonene og siste nedstenging. Så kom krigen til...
Les mer
Powered by Cornerstone