Oslo>Nyheter>Velkommen til Nordisk Dialogkonferanse i Trondheim 14 til 16 mars 2023.
Velkommen til Nordisk Dialogkonferanse i Trondheim 14 til 16 mars 2023.

Velkommen til Nordisk Dialogkonferanse i Trondheim 14 til 16 mars 2023.

De kirkelige dialogsentrene i Trondheim og Oslo og Mellomkirkelig råd er glade for å kunne invitere til Nordisk dialogkonferanse i Trondheim 14.-16 mars 2023! Tema for konferansen er Det livssynsåpne samfunn- Dialog og polarisering

For information in English, please read below. 

Program for konferansen finner du her 

Datoer: 14.-16.mars

Sted: Quality Hotel Augustin Trondheim

Konferansen er for ansatte og frivillige i de nordiske folkekirkene som jobber med eller er engasjert i tros- og livssynsdialog, men er også åpen for andre interesserte.

 

Det livssynsåpne samfunn- Dialog og polarisering

I en tid preget av uro, krig og polarisering skal vi sammen finne veien til et inkluderende samfunn. Hva betyr egentlig livssynsåpent? Hvordan skal vi være et livsynsåpent samfunn? Og hvordan kan vi bidra til å motvirke utenforskap? Dette er spørsmål vi tar opp på den nordiske dialogkonferansen.

I 2010 oppnevnte Kulturdepartementet et tros- og livsynsutvalg som skulle gjennomgå statens tros- og livssynspolitikk. Utvalgets oppgave var å legge frem konkrete forslag til en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk som skulle sikre alle borgeres tros- og livsynssutøvelse. Dette resulterte i rapporten Det livssynsåpne samfunn (NOU 2013: 1). Siden da har livssynsåpent blitt et integrert begrep i det offentlige Norge.

Utvalget formulerte noen grunnleggende prinsipper for det livssynsåpne samfunnet. Noen av disse prinsippene er blant annet: alle borgere skal ha tros- og livssynsfrihet, alle tros- og livssynsamfunn skal likebehandles, og alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom.

I løpet av den nordiske dialogkonferansen kommer det spennende innledere og det vil bli tid til samtaler og erfaringsutvekslinger rundt temaet. Vi vil også feire gudstjeneste i Nidarosdomen, verdens nordligste gotiske middelalder katedral.

Registrering, konferanseavgift og betaling:

Fristen for siste registrering og betaling er 1. februar. Etter dette vil det bare være reiseforsikring som gjelder for å få tilbakebetalt en eventuell kansellering.  

Det er to mulige konferanseavgifter, enten med eller uten overnatting på Hotel Augustin. 

Konferanseavgift med måltider, og uten overnatting: 3500 kr

Konferanseavgift inkludert overnatting og måltider: 5800 kr 

Betal til: Kirkelig Dialogsenter Oslo

Kontonummer: 3000.24.34977 

Merk betaling med: Navn på deltaker og Dialogkonferanse 2023 

Registrerer deg her.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med Tonje Kristoffersen og Marit Fiske Fjalestad på kd@kirkeligdialogsenter.no

-------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to 10th Nordic dialogue conference in Trondheim, March 2023!

The Centers for Interreligious Dialogue in Trondheim and Oslo are pleased to invite dialogue workers in the Nordic churches to the Nordic dialogue in Trondheim March 2023. 

Dates: March 14th- March 16th

Location: Quality Hotel Augustin Trondheim The programme for the conference can be found here

The programme for the conference can be found here 

The program will be updated with more details

A society open to religion and life stance- Dialogue and Polarization

In a time of unrest, war and polarization it is important that we work together for a more inclusive society.

In 2010 the Ministry of Culture and Equality appointed a committee to review the state`s politics towards religious and life stance communities. The committees task task was to put forward proposals for a more comprehensive politics that would ensure citizens’ right to practice their religion or life stance as they please. This resulted in the report “Det livsynsåpne samfunn” (NOU 2013: 1). Since then, “livsynsåpen“ (a society open to religion and life stance), has become an integrated concept in the public sphere.

The committee formulated some basic principles for a society open to religion and life stance. Some of these principles include: all citizens must have the right to freedom of belief, all faith and life stance communities must be treated equally, and all citizens should accept being exposed to other people`s religious practices in the public space.

What does a society open to religion and life stance mean? How do we ensure an open society? And how can we help to counteract alienation?

These are question we will address at the Nordic dialogue conference.

During the Nordic dialogue conference, there will be interesting keynote speakers, and there will be time for conversations and exchange of experiences. We will also attend a service in Nidarosdomen, a Gothic medieval cathedral that is the furthest north in the world.

 

Registration, conference fee and payment:

The deadline for final registration and payment is Februrary 1st. It will not be possible to get your fee back after the deadline, unless the cancellation is covered by your travel insurance.

There are two options for your registration (all fees in NOK):

Conference fee (meals included): 3500 kr 

Conference fee (meals) and accommodation at Hotel Augustin: 5800 kr 

Payment to: Kirkelig Dialogsenter Oslo

Account number: 3000.24.34977 

Bank: Sparebanken Sør

Swift/BIC: SPSONO22

IBAN: NO1130002434977

Please add:  Name of participant and Dialogue Conference 2023 

Registration here

Contact: If you have any questions, please don’t hesitate to contact Tonje Kristoffersen and Marit Fiske Fjalestad at kd@kirkeligdialogsenter.no

 

Publisert 28.06.2022
Les også
2022 var året som skulle starte med optimisme. To år med pandemi, to år med avstand og kohorter, nå skulle vi endelig leve. Vi hadde så vidt kommet oss ut av det som viste seg å være de siste koronarestriksjonene og siste nedstenging. Så kom krigen til...
Les mer
Miljøutfordringene kan gjøre det lett å miste motet. Hvordan forholder vi oss til dystopien i miljø- og klimaspørsmålene? Og ligger det et ansvar i våre livssyn og tro for å gjøre noe med krisene vi står overfor? Kontaktgruppen for buddhist-kristen dialog...
Les mer
Vil du bidra til færre konflikter, fordommer og ekstreme holdninger? Ønsker du å få gode verktøy for samtale med ungdom om livssyn, tro og identitet? Har du lyst til å delta på et unikt studium og ta del i et nettverk og erfaringssted for arbeid med...
Les mer
Powered by Cornerstone