Oslo>Nyheter>Vi feirer 30 år med en egen jubileumsrekke
Vi feirer 30 år med en egen jubileumsrekke

Vi feirer 30 år med en egen jubileumsrekke

Gjennom tre arrangementer i 2024 markerer Kirkelig Dialogsenter Oslo senterets 30-årsjubileum. Første kveld er allerede 24. januar.

Hvordan så egentlig dialogfeltet ut for 30 år siden? Hva snakket vi om? Diskuterer vi fortsatt det samme som vi gjorde den gang? Og hvordan ser i så fall samtalene da ut i dag? Kirkelig Dialogsenter Oslo inviterer til markering av 30 års dialogarbeid!

 

Vel møtt til Paulus kirke 24. januar klokken 18.00-21.00! 

Følg med på Facebook-arrangementet for oppdateringer.

 

Dypdykk i dagsaktuelle tema

Emmaus/Kirkelig Dialogsenter Oslo har gjort et pionerarbeid innen tros- og livssynsdialog i norsk kontekst. Blant annet var senteret med på å etablere noen av de første dialogene med muslimer i Oslo og den nasjonale kontaktgruppen for dialog mellom Buddhistforbundet og Den norske kirke. De første 20 årene var det også stort fokus på samfunnets og kirkens møte med det nyreligiøse.

Gjennom 30 år har dialogarbeidet blitt formet av ulike dagsaktuelle temaer og problemstillinger. I løpet av 2024 inviterer Kirkelig Dialogsenter Oslo derfor til tre åpne arrangementer. Hit inviterer vi fagpersoner og representanter med ulike tros- og livssynsbakgrunner til samtale. Målet med samlingene er å formidle erfaring og kunnskap om tros- og livssynsrelevant tematikk og politikk – og ikke minst å tenke høyt om hvordan vi lever sammen i et mangfoldig og livssynsåpent samfunn.

Har dialogen hatt noe å si? Fører det faktisk til noen endring?

 

Spekket med spennende stemmer

24. januar møter vi nåværende daglig leder Tonje Kristoffersen og tidligere daglige ledere Øystein Braaten, Steinar Ims, Oddbjørn Leirvik, Anne Hege Grung, Anne Anita Lillebø og Hanna Barth Hake til panelsamtale med Areopagos-leder Silje Kvamme Bjørndal om dialogfeltets utvikling og framtidsutsikter.

Vi utfordrer også tidligere daglig leder Anne Hege Grung, samt to respondenter, til å reflektere over Grungs dialogdefinisjon fra 2003: «Dialog er et møte ansikt til ansikt mellom likeverdige parter uten skjulte hensikter. Jeg går inn i en dialog, ikke for å forandre den andre, men for å ta del i den gjensidige forandring som kan skje gjennom et møte.»

Vi får et gjensyn med Pusterom, som ble opprettet i 1992, denne gangen ledet av Anne Anita Lillebø. Pusterommets meditasjonsform har blant annet blitt beskrevet som «objektløs meditasjon», «å sitte seg til stillhet» og «kristen dypmeditasjon». 24. januar får vi se hva dette innebærer i praksis.

Oslobiskop Kari Veiteberg kommer for å reflektere over «Emmausvandrerne» (Lukas 24.13-35), der Emmaussenteret hentet sitt navn fra.

Steinar Ims, Hanna Barth Hake, Iselin Jørgensen og Marit Fiske Fjalestad er noen av hjernene bak ressursmateriellet -Sier vi, en nettressurs som bidrar til å gjenkjenne og arbeide mot fordommer, fremmedfrykt og rasisme. De møtes for en samtale om hvordan vi kan motarbeide dagens polariserende samtaleklima.

Prest og musiker Jo Hegle Sjøflot bidrar med musikk.

Paulus menighet er medarrangør. 

Publisert 27.11.2023
Les også
5. juni klokken 18-20 inviterer Kirkelig Dialogsenter Oslo til arrangementet «Rettighetskamp: Kjønn og skeivhet» på Vega scene.Gjennom tre panelsamtaler vil vi denne kvelden kaste lys over hvordan kvinners og skeives plass i norske trossamfunn har utviklet seg...
Les mer
FRA KANSELLERING TIL DIALOG – BLI DIALOGPILOT Dialogiske ferdigheter trengs uansett hvem man er – som livspartner, businesspartner, sjef, kollega, venn og medmenneske. Dialogpilotstudiet er for deg mellom 19 og 30 år som ser verdien av dialog i en stadig...
Les mer
Den årlige Nordiske dialogkonferansener for ansatte og frivillige i de nordiske folkekirkene som jobber med eller er engasjert i tros- og livssynsdialog, men er også åpen for andre interesserte. Den består av presentasjoner, workshops og erfaringsutveksling og...
Les mer
Powered by Cornerstone