Oslo>Ressurser>Kontaktgruppa IRN og MKR
Kontaktgruppa IRN og MKR

Kontaktgruppa IRN og MKR

Kontaktgruppen for Islamsk Råd Norge og Den norske kirke ble etablert i 1993.

Kontaktgruppe

Kontaktgruppa har jobbet siden etableringen i 1993 med en rekke initiativ, uttalelser, samtaler og arrangementer. Etter en kortere pause, er arbeidet nå igang igjen med en omorganisering der gruppen har noe færre medlemmer. Det er nå fire deltakere fra Islamsk Råd Norge og fire deltakere fra Den norske kirke (oppnevnt av Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke).

Kontaktgruppa IRN og MKR

 

 

 

 

 

Fra IRN (fra venstre på bildet):  Abdirahman Dirye (styreleder IRN - vikar for Mahmood Jalloul), Zeliha Acar, Siyad Ahmed og Zahid Mukhtar. Fra MKR (fra høyre) Hanna Barth Hake (daglig leder i Kirkelig dialogsenter Oslo), Berit Hagen Agøy (generalsekretær i MKR) og Steinar Ims (seniorrådgiver i MKR).  Ivar Flaten (dialogprest og daglig leder i Kirkelig Dialogsenter Drammen) bak kamera.

Hjemmeside

Professor Oddbjørn Leirvik har vært en drivkraft i samarbeidet mellom kristne og muslimer i Norge i svært mange år. Han har samlet informasjon om dette arbeidet i en egen nettside for Kontaktgruppa.

I 2007, 2009 og 2011 kom kontaktgruppa med tre felleserklæringer som fikk mye oppmerksomhet. Erklæringene ble utgitt på norsk og engelsk,og er senere blitt oversatt til arabisk og tigrinja med støtte fra Oslo kommune i tilknytning til et samarbeidsprosjekt mellom Grønland og Gamlebyen menighet, Islamic Cultural Centre Norway og Kirkelig dialogsenter i Oslo. 

Under serminaret "Tro og tillit i polariseringens tid" ga førsteamanuensis Anne Hege Grung og dr. Faruk Terzic et overblikk over kontaktgruppens arbeid og betydning gjennom årene. Begge har vært med i mange år. Anne Heges forelesning kan du se her - og Faruks forelesning her.

Faruk har også skrevet en interessant artikkel i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 4/2013 om språket i uttalelsene. Artikkelen kan leses her.

 

 

Powered by Cornerstone