Oslo>Ressurser>Tidsskriftsartikler
Tidsskriftsartikler

Tidsskriftsartikler

Som et ressurs- og kompetansesenter ønsker vi i Kirkelig dialogsenter i Oslo å bidra til at våre erfaringer kan danne grunnlag for videre refleksjon, blant annet gjennom publisering av artikler. Her kan du lese noen av artiklene vi har publisert.

Dialog i menigheten

Hva tenker vi om ”de andre”? Hvem er ”de”, og hva skjer når vi møter ”dem” ansikt til ansikt? Hva betyr disse møtene for oss og vår egen tro? I St. Sunniva nr 1/2018 skriver Hanna Barth Hake om erfaringene fra og tenkningen bak Dialogisk menighet-kursene, med utgangspunkt i disse spørsmålene. Artikkelen kan leses i sin helhet her. Hele nummeret er gjort tilgjengelig digitalt og kan leses her.

 

Kirkelig gravferd i et livssynsmangfoldig samfunn

Som kirke møter vi i stadig større grad pårørende med ulik tro eller ingen tro i tilknytning til gravferder. Hvilke utfordringer stiller dette oss overfor, og hvordan kan vi møte dem? Dette er utganspunktet for en artikkel i St. Sunniva nr 2/2019, skrevet av Hanna Barth Hake. Artikkelen kan leses i sin helhet her.

 

Høyreekstremisme og konspirasjonsteorier

Hvilket ansvar har vi som kirke når en terrorist påberoper seg kristen motivasjon for sine handlinger? Det er utgangpunktet for en artikkel i Nytt norsk kirkeblad nr 5/2019, skrevet av Hanna Barth Hake og Tonje Kristoffersen. Artikkelen kan leses i sin helhet her. Hele nummeret er gjort tilgjengelig digitalt og kan leses her.

Powered by Cornerstone