Oslo>Ressurser>Interreligiøs klimapilegrimsvandring
Interreligiøs klimapilegrimsvandring

Interreligiøs klimapilegrimsvandring

Det er dyp uenighet blant mange om hva vi skal gjøre i kampen for klimaet. Da trenger vi dialog, og vi trenger å vise i praksis at vi står sammen på tvers av tro og livssyn.

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og den kan ikke løses uten at vi samarbeider på tvers. Vi må bringe håp om at endring er mulig.

Skrevet av Annette Dreyer, Gunaketu Kjønstad og Hanna Barth Hake

Bilde

Med støtte fra Oslo europeisk miljøhovedstad, la en gruppe på 18 pilegrimer mellom 17 og 82 år ut på en interreligiøs klimapilegrimsvandring fra 30. mai til 2. juni. I tillegg deltok 4-5 pilegrimer på deler av turen. Pilegrimene representerte seks ulike religioner og livssyn: her var det kristne, sikher, buddhister, hinduer, muslimer, humanetiker og uavhengige. Turen gikk fra Oslo til Fredrikstad, til Håpets Katedral, et interreligiøst prosjekt som reiser en katedral av plast fra havet, og ble arrangert av Ellingsrud og Furuset menighet, Oslo buddhistsenter og MiljøSikh, i samarbeid med Kirkelig dialogsenter i Oslo, Islamic Cultural Centre Norway og Klimapilegrim. 

Underveis hadde vi en kombinasjon av samtaler, øvelser og vandring i stillhet. Store deler av turen ble filmet, og filmen finnes tilgjengelig her

Tilbakemeldinger fra deltakerne

For mange i gruppa ble det en sterk opplevelse å være med på vandringen. En av deltakerne sier det slik:

Folk reiser til hellige steder i India. Jeg fikk aldri gjort det. Jeg gjorde det i Norge.

Flere ga tilbakemelding på at de hadde fått økt engasjement for klima og hvilken rolle de selv kunne ha i klimakampen. I tillegg opplevde vi at vi fort knyttet bånd til hverandre. En av deltakerne sier det slik:

Følte vi var knyttet som vennefamilie. Det var rart, gikk så fort. 

En annen sier:

Det var trist å si farvel til folk man hadde blitt veldig godt kjent med i løpet av de dagene. Men alle hadde mye fint å si om turen og hverandre. Uforglemmelig vakkert.

For deltakerne var det viktig å oppleve at vi med turen kunne bidra inn i en større sammenheng. Det var stort å bli tatt imot ved målet for reisen, Håpets

Katedral:

Det løftet opplevelsen til noe større enn den lille gruppen vi var. Jeg følte at vi inspirerte og la grunnlaget for noe mer – noe større. 

Bilde

Vi må stå sammen, selv om vi ikke er enige om alt

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og den kan ikke løses uten at vi samarbeider på tvers. Gjennom interreligiøs klimapilegrimsvandring ønsket vi å vise at ulike religioner står sammen i klimakampen, samt å skape klimaengasjement. Denne turen var et lite bidrag for å gi håp om at det ER mulig å gjøre noe, at vi MÅ stå sammen og at vi MÅ få til en endring.

For å få til et samarbeid mellom ulike tros- og livssynssamfunn om klimasaken, krever det at vi tilegner oss kunnskap og ferdighet i dialog. Derfor var det viktig for oss å fokusere på dialog allerede på første kurskveld, da daglig leder i Kirkelig dialogsenter i Oslo, Hanna Barth Hake, ledet oss gjennom en øvelse der vi snakket om hva dialog er. Denne ga grunnlaget for mye av vandringen og samtalene vi fikk underveis. 

Dialog innebærer:

At vi lærer oss å lytte til det den andre faktisk sier - ikke det vi tror den andre sier.

At vi formidler egne synspunkter på måter som gjør det lett for den andre å forstå, uten at vi har en underliggende intensjon om å overbevise den andre om at “jeg har rett”. 

At vi setter vår egen forståelse til side en stund for å ta inn det den andre sier, og kanskje med det få utvidet vår egen forståelse. Dette er krevende og gjør samtidig livet med andre mennesker intenst meningsfylt.

I samtaler om temaer der det er flere ulike meninger, er utfordringen å gå inn i en dialog fremfor en debatt. Dialog kan skape samarbeid og forståelse også om saker vi er uenige om, og dette er en ressurs i klimakampen. For det er dyp uenighet blant mange om hva klimasaken egentlig er, og hva vi skal gjøre i kampen for klimaet. Da trenger vi dialog. 

Bilde

Vil du gjøre noe lignende? Tips og råd

Denne interreligiøse klimapilegrimsvandringen var et pionerprosjekt. Så vidt vi vet, har ikke dette blitt gjort før. Tilbakemeldingene tyder på at dette er noe som med fordel kan gjøres også andre steder. Dersom du ønsker å gjøre noe lignende, er våre beste tips:

  • Planlegg godt. Gå gjerne store deler av ruta på forhånd, slik at deltakerne får mest mulig informasjon om vanskelighetsgrad og terreng. Sjekk også gjerne ut overnattingsstedene, slik at du kan gi god informasjon om standard og hva det er viktig at alle har med seg. Det er lurt å arrangere et informasjonsmøte for deltakerne i forkant.
  • Vi anbefaler at det ikke er med flere enn ca 20 deltakere på en slik tur. Det gjør turen enklere å gjennomføre, og det er en god størrelse i forhold til at deltakerne får mulighet til å bli godt kjent.
  • Pass på å ha en god ramme rundt turen. Det er viktig med en god oppstart i gruppa første dag/kveld der deltakerne kan bli kjent. Et tips er å gjennomføre i hvert fall én dialogøvelse, gjerne om dialogbegrepet (se for eksempel denne øvelsen). Underveis kan det være lurt å sette av en kveld til at deltakerne kan vise fram noe de har tatt med seg som symboliserer noe som er viktig for dem, og bruke 2 minutter hver til å si noe om hva som er viktig i deres tro/livssyn. Turen bør også ha en god avslutning, for eksempel en samtale i ringen der deltakerne kan reflektere over hvordan dette har vært. 
  • Det fungerte godt å ha en kombinasjon av å vandre sammen, og la samtalen gå fritt, og å vandre i stillhet med spesifikke spørsmål: 
  • "Hvorfor er du med på dette?" (dag 1)
  • "Hva kan din religion eller livssyn bidra med i klmaspørsmål, teoretisk eller praktisk?" (dag 2) 
  • "Hva kan du å ta med deg fra denne reisen for å bidra til endring i fremtiden?" (dag 3)

Vil du vite mer? Sjekk ut dette:

Prosjektets facebookside

Prosjektets instagramside

Filmen som ble laget underveis (oppsummering av turen)

Intervju med Gunaketu 

Intervju med Annette

Uttalelser fra deltagerne

 

Powered by Cornerstone