Oslo>Ressurser>Eksterne ressurser
Eksterne ressurser

Eksterne ressurser

Det drives mye spennende arbeid i ulike institusjoner og organisasjoner. Her er en oversikt over noen ressurser som disse tilbyr.

Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO)

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning. De publiserer bøker, artikler og rapporter fra egeninitierte prosjekter og prosjekter KIFO har gjennomført på oppdrag fra eksterne parter. En oversikt over disse finner du her. Blant annet finner man rapportene Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn  og Tro, tillit og toleranse. Unges holdninger til menneskerettigheter i en flerkulturell kontekst 

 

Senter for Studer av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-Senteret)

HL-senteret er et forsknings-, dokumentasjon- og formidlingssenter som har søkelys på Holocaust og andre folkemord, i tillegg til minoriteters vilkår i moderne samfunn. En oversikt over deres publikasjoner finner du herHer finner du blant annet finne rapportene Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter  (2017) og Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom (2012)

 

Jødisk museum i Oslo (JMO)

Jødisk museum er en selvstendig stiftelse som samler, bevarer, forsker på og formilder kunnskap om jødisk liv og historie i Norge. En oversikt over deres publikasjoner finner du her. Noen eksempler på deres publikasjoner er Jakten på et jødisk opphav  (2018) og Antisemittismen i historien. Et langstidsperspektiv (2018).

 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

STL er en paraplyorganisasjon for tros-og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse. De samarbeider blant annet med HL-Senteret og KIFO om ulike prosjekter. En oversikt over publiserte rapporter finner du her. Et eksempel er rapporten En nasjon i sorg- de andre historiene som har som mål å vise mangfoldet av ulike tros-og livssynssamfunn markeringer og reaksjoner i etterkant av 22.juli 2011.

 

Det teologiske fakultet (TF)

I 2019 startet TF masterprogrammet Lederskap, etikk og samtalepraksis. Studiet har fokus på sammenhengen mellom teori og praksis innen religiøst og livssynsmessig lederskap og samtalepraksis/Chaplaincy. Les mer om dette herTF tilbyr også ulike etter-og videreutdanningskurs som har opptak både høst og vår. Mer informasjon om kursene finner du her

 

Bilders makt

Nåtidens rasistiske og antisemittiske stereotypier har ofte en mange hundreårs historie. Bilders makt er en svensk kunnskapsbank som fokuserer på hvordan visuelle uttrykk reproduserer ulike former for rasisme. Gjennom å fortelle historiene, funksjonene og temaene for ulike bilder og videoer, fungerer nettsiden som et verktøy for fordypet kunnskap om rasistiske stereotypier. 

 

UngDialog

UngDialog er en organisasjon for unge og unge voksne som er interesserte i tros-og livssynsspørsmål. Blant annet gir de opplæring i dialog som gir andre verktøy og ressurser til å selv drive med dialog. På deres hjemmesider kan man finne flere verktøysmoduler

 

22.juli-senteret

22.juli-senteret formidler kunnskap om terrorangrepet i Regjerningskvartalet og på Utøya 22.juli 2011. Gjennom utstillinger og undervisning arbeider de for å bevisstgjøre allmennheten og skoleelever om demokrati. Du kan lese mer om deres undervisningsopplegg her

 

Powered by Cornerstone