Oslo>Ressurser>«Sier Vi» for skolen på Subjectaid

«Sier Vi» for skolen på Subjectaid

På oppdrag fra Kirkerådet har vi videreutvikle «sier vi», et ressursmateriell om antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom til bruk i skolen. Materiellet ble først utviklet til bruk i menigheter i Den norske kirke.

Materiellet har som mål å bidra til at elever i ungdoms- og videregående skole, gjennom øvelser og samtaler, kan øves opp til å gjenkjenne destruktive strukturer og mekanismer og bli bevisste på egen identitet og holdninger. Heftet gir lærere tilgang til ressurser som kan brukes med dette som siktemål. Målet med øvelsene i ressursmateriellet er også å bidra til en mer nyansert samtale – en samtale med innestemme.

Hefte ligger nå ute på Subjectaid sine sider og alle landet skoler kan enkelt benytte seg av gratis bestilling av trykket hefte derfra. Der ligger også en pdf av hefte til fri benytte for alle, se her.

Vi har flere eksemplarer av SierVi for menighet og for skole på kontoret. Ønsker du å få tilsendt dette ta kontakt med kd@kirkeligdialogsenter.no

Powered by Cornerstone