Stavanger>Om oss

Om oss

Dialogsenteret arbeider for å fremme dialog, toleranse og respekt. Vi inviterer til meditasjonssamlinger i St Petri og Taize-bønn i Domkirken. Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL Stavanger) og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus om Åpne Dialogkvelder hver måned. Og vi samarbeider med menigheter og kommuner for å styrke mangfoldsamfunnet.

John Trygve Meyer er dialogprest og daglig leder. SiljeTrym Mathiassen er ansatt som dialogprest, og arbeider særlig med kontemplasjon og samarbeidet med nyåndelige miljøer. Hun arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt. Sophia Moruwat (overtatt etter Mariam)  og Josephine Nielsen (overtatt etter Frida) er ansatt som ungdomskoordinatorer i til sammen 30% stilling. Ønsker du kontakt med oss, trykk her.

Senteret ble etablert i 2012 med Kian Reme som daglig leder. Han gikk av med pensjon 30. april 2020.

Du finner oss også på Facebook: Kirkelig Dialogsenter Stavanger (eller trykk her).

Powered by Cornerstone