Kirkelig Dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus - inviterer til åpen dialog!
(se ellers under fanene "kalender" og "aktiviteter")
Meditasjon handler om å møte Gud. Bakenfor ordene. Bakenfor tankene. Bakenfor forventninger og fordommer. Meditasjonen åpner rom i oss slik at vi kan romme mer.
Kirkelig dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus - inviterer til månedlig åpen dialog.
Rolig, meditativ, med vekt på sang, musikk, bønn og bibellesning
Årlig Dialogmiddag
"Kirken møter Moskeen" er et samarbeidstiltak for å møte en av vår tids største utfordringer - islamofobi og muslimhat.
Dialogsenteret i Stavanger har etablert et eget Ungdomstiltak - Unge i Dialog. Ungdomskoordinatorene er Sophia og (en til - denne stillingen er ledig). Vi mobiliserer ungdom som ønsker å lære mer om religions- og kulturdialog.
Powered by Cornerstone