Stavanger>Nyheter
Onsdag 15. Juni kl 16:00 - 16:30 eller 17:00 - 17:30 eller 18:00 - 18:30 Billetter og ytterligere informasjon:Utstein Pilegrimsgard I år er det 1150 år siden slaget i Hafrsfjord, Norge ble samlet til ett rike og vi fikk vår første konge, Harald hårfagre. Det...
Les mer
Photo by Beth Macdonald on Unsplash Er du interessert i dialogarbeid, tro- og livssyn? Er du god til å organisere og jobbe selvstendig og i team? Vi har en ledig stilling som ungdomaskoordinator i 15% stilling. Jobben er fleksibel, spennende og lærerik. Fokuset...
Les mer
Søndag 1. mai, ble Daglig leder Lars Slettebø formellt innsatt i tjenesten som Dialogprest og Daglig leder av Kirkelig Dialogsenter i Stavanger. Handlingen foregikk i St. Petri kirke. Domprost Stefan Emmerhoff ledet gudstjenesten mens Kirkeverge og leder av Dialogsenterets...
Les mer
Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash Dialogmiddagen er blitt en årlig tradisjon der tros- og livssynssamfunn møtes og blir bedre kjent. I tillegg til de spesielt inviterte fra statsforvalteren, kommunen, politiet og andre samarbeidspartnere , er middagen åpen for...
Les mer
Photo by Kyle Glenn on Unsplash Torsdag 5. mai inviterer vi til Dialogkveld. Tid: Sølvberget kulturhus Tid: kl. 18:00 - 20:00 Tema: "Arbeid med flyktninger og asylsøkere - Hva har jeg lært?" Det blir tid til spørsmål og samtale. Innledning ved psykiater Jone Schanke Olsen
Les mer
Photo by Artur Kornakov on Unsplash I det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet, er dialogen mellom ulike kulturer, livssyn, religioner, ideer og holdninger svært viktig. I erkjennelse av dette, har en gjeng norske og muslimske ungdommer, startet samfunnsprosjektet...
Les mer
Det er nok mange av oss som folder hendene våre i disse dager i håp om at det er noen der ute som hører bønnene våre. Vi ber for Ukraina og for desom er utsatt for krigens gru, og for de som har forlatt alt de hadde i håp om å berge seg selv og...
Les mer
Lars Slettebø har nå tiltrådt stillingen som Daglig leder. Lars er født og oppvokst på Bryne hvor han nå bor. Han er gift og har fire barn og to barnebarn. Lars er utdannet agronom og teolog, og har tidligere arbeidet som sokneprest, kulturleiar, prost,...
Les mer
Flere artikler
1 - 8 av 22
Powered by Cornerstone