Stavanger>Ressurser>Prekener>Om å vokte porten

Om å vokte porten

- "Det er farlige ting der ute. Farlige folk. Folk vi er redde for. Vi er redde for folk som ikke respekterer vår tro og vår integritet og våre grenser."

Av: Kian Reme, Domkirken 23 april 2012

Joh 10,1-10

1  «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2  Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3  Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5  Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6  Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.7  Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8  Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9  Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10  Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. 

Falske portvoktere

Helt siden synden og ondskapen kom inn i vår verden, har vi vært opptatt av å vokte portene våre. Det er farlige ting der ute. Farlige folk. Folk vi er redde for. Vi er redde for tyver og røvere, for folk som ikke respekterer vår tro og vår integritet og våre grenser. Vi er redde for folk som er villig til å bruke vold mot oss og som vil føre oss vill.

Noen tror de beskytter flokken, selv om det er det motsatte de gjør. Noen er redde for at flokken skal komme i kontakt med ateister og andre religioner. Noen er redde for muslimer, redde for andre hudfarger, redde for andre språk, andre sanger, andre dikt. Redde for at det norske særpreget skal forsvinne. Derfor prøver de å stenge de oss inne bak porten. Noen er så redde for multikulturen og mangfoldet og dialogen at de dreper uskyldige for å bekjempe den.

Budskapet fra Utøya

Vår portvokter, den oppstandne gode hyrde, har gitt oss et annet budskap. Ungdommene fra Utøya har formidlet dette budskapet:

Vi skal gjøre det motsatte av det voldsmannen vil. Vi skal gjøre det motsatte av de portvokterne som vil stenge oss inne, holde oss inne, holde oss borte fra mangfold og dialog. Vi skal tvert i mot styrke mangfoldet, invitere annerledesheten inn til oss. Vi skal gå ut av porten og møte andre, vi skal forsterke åpenheten og nysgjerrigheten og gjestfriheten. Vi skal lytte til de andres tro og sanger og språk og dikt, la dem bli en del av oss.

Dialog og mangfold

Lille Christian som i dag er døpt inn i Guds rike, skal vokse opp i et mangfoldig og sammensatt samfunn, med ulike kulturer og religioner. Foreldre og faddere skal være gode portvoktere for de små, lære dem å kjenne den gode hyrde, og samtidig lære dem å leve med mangfold, spenning og nysgjerrighet. De døpte skal være trygge bak porten, og skal gis frihet til å gå inn og ut.

De som vil stenge oss inne er falske hyrder og tyver og røvere. Vi kjenner ikke igjen stemmene deres og vil ikke følge dem. Vi vil følge ham som kjenner oss ved navn.

Mye lam

Det er mye lam for tida. På vei hjem fra påskeferie så vi årets første. Med budskapet om oppstandelsen kommer lammene, hvert år. Først oppstandelse, så lam! Det er nesten som om lammene utløses av budskapet om Jesu oppstandelse fra de døde.

Rogaland er landets fremste sauefylke. Rogaland har dette til felles med Den helliges land: Mye sau, mye lam. Og landskapet og næringsveiene setter sine spor: Bibelen er full av fortellinger og bilder knyttet til sauer og lam.

  • Abel – det første drapsofferet - var sauegjeter.
  • Abraham og patriarkene og hele Israels folk var hyrder og sauegjetere. David var hyrde.
  • Jesus blir født i sauelukt, omgitt av sauer og lam og sauegjetere.
  • Jesus er i Skriftene framstilt både som offerlammet og syndebukken som bærer folkets synder.
  • Forrige søndag hørte vi om Peter: Fø mine lam, vokt mine lam!
  • Og i dagens tekst er han både porten og den gode hyrde.

Altså mye sauer og lam. Vanligvis er det vi, menigheten, som er framstilt som sauer og lam. Og vi trenger hjelp og veiledning og omsorg, døgnet rundt, hele livet. Sauer trenger hyrder som kan beskytte mot rovdyr og føre dem til beite. Og Jesus er denne gode hyrde.

Vi søker trygghet – og Jesus gir oss denne tryggheten.

Trygghet

'Folk skal bo trygt i sitt land', sier Herren gjennom profeten Esekiel. I Norge bor de fleste av oss trygt. Derfor kommer mange forfulgte hit til oss og søker asyl og trygghet. Heldigvis er det mange som får beskyttelse og opphold. Men vi vet at det motsatte skjer. Vi vet at det fortsatt sendes folk ut av tryggheten i landet vårt, og til en usikker skjebne i land der mange undertrykkes og forfølges. Vi vet at barn fødes og vokser opp midt i blant oss – og likevel sendes ut av landet til utrygghet.

Kirkemøtet har uttrykt sin kritikk av våre myndigheter. Vi som kjenner igjen stemmen til den gode hyrde, vi må si fra om dette og rope ut et nådens år fra Ham som sier at folk skal bo trygt i sitt land.

Den oppstandne, vår hyrde og portvokter, gir oss ikke bare trygghet ved å holde oss innforbi innhegningen. Han fører oss ut. «Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. …  Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.»

Vi skal altså være ute og møte andre. Dialog med annerledes troende gir oss innsikt. Med den korsfestede og oppstandne Kristus som vår forankring og vår trygghet, skal vi møte og lytte til andres troserfaringer. Dialog og mangfold gir oss styrke og innsikt. Den gode portvokter passer på at vi fritt kan gå inn og ut – inn til vår egen tros kilde, og ut til andre, både for å fortelle og for å lytte.

Det er påsketid, Jesus har stått opp fra de døde. ‘Dere er mennesker, jeg er deres Gud’. Og han gir oss liv og overflod.

Ære være Gud -- vår Far og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir èn sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Powered by Cornerstone