Hvem er Jesus?

"Dialogen med muslimer lærer oss mer om Guds storhet. Dialogen med humanetikere lærer oss mer om menneskets storhet."

Av: Kian Reme

DIALOG

Høymesse i St Petri 1 mars 2015

Dialogprest Kian Reme og imam Aladdin Mujezinovic

"Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»

(Matteus 16:13-16) 

I dag setter vi opp en dialog før prekenen: Først skal imam Aladdin Mujezinovic og jeg ha en samtale om hvem Jesus er. «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» spør Jesus i vår tekst. Det er det vi skal snakke sammen om. Deretter blir det kort preken.  

Kian: Velkommen som vår gjest, Aladdin! Du er altså utdannet imam fra Bosnia. Aladdin, si litt om din bakgrunn.

Aladdin: Jeg ble født i Bosnia i kommunisttida, og vokste opp under borgerkrigen. Som barn var jeg ikke så opptatt av religion, men min mor inspirerte meg til å utdanne meg som imam. Jeg jobbet som imam fram til 2003, både i Bosnia og senere i Norge. Nå er jeg HMS-ansvarlig på Johannes læringssenter. 

Kian: Det er masse dårlig reklame for muslimer og islam i disse harde tider. 21 koptiske kristne ble henrettet for et par uker siden, vi har sett terror i København og Paris. Og terroristene kaller seg muslimer. Mange blir forvirret og usikre. Er dette muslimer?

Aladdin: Dette er ekstremister som kaller seg muslimer. Men handlingene deres viser det motsatte. Dette er ikke islam, men avskyelige voldsmenn. I Koranen og hadith blir muslimer pålagt å arbeide for fred, dialog og sameksistens. Og det er haram – forbudt – å henrette fanger. Vi er pålagt å respektere annerledes troende, og særlig jøder og kristne. Vi er alle Abrahams barn.

Kian: Som vi hørte i teksten: Jesus spør hvem folk sier at han er. Hva er ditt svar? Hvem sier muslimer at Jesus er?  

Aladdin: Jesus er en stor profet, den største før Profeten Muhammed (fvmh). Vi tror på alle profetene – Abraham, Moses, David og de andre. Og Jesus var den største og siste før Muhammed (fvmh). Jesus er viktig for oss. Han er omtalt mange ganger i Koranen, flere ganger enn Mohammed, og det er et eget kapittel i Koranen om Maria.

Jesus er Messias, Guds salvede.

Jesus ble født av Jomfru Maria. Vi muslimer tror fullt og fast på jomfrufødselen.

Kian: Dere tror på jomfrufødselen, men dere tror ikke at Jesus var Guds sønn? Guds Ånd kom over Maria, og vi kristne tror derfor at Jesus er Guds sønn.

Aladdin: Jesus ble født på underfullt vis, det er vi enige om. Vi tror at Guds Ånd kom over Maria, slik også dere kristne lærer. Men for oss er Gud hinsides og langt over alle mennesker. Han har skapt alle mennesker, derfor kan Han ikke ha sønner eller døtre.

Kian: Tror vi på den samme Gud?

Aladdin: Det finnes bare èn Gud! Allah er det arabiske ordet for Gud. Jødedom, kristendom og islam er i slekt med hverandre. Islam anerkjenner både det Gamle Testamentet og det Nye Testamentet som Guds åpenbaringer til menneskene. Og vi tror at Profeten Muhammed (fvmh) er den endelige åpenbaring.

Kian: Tilbake til troen på Jesus. Vi kristne tror at Jesus døde og sto opp fra de døde. Dette er selve kjernepunktet i kristen tro. Men det tror ikke dere på?

Aladdin: Nei, vi tror at en stedfortreder ble korsfestet, og at Jesus ble tatt direkte opp til himmelen. Vi har altså himmelfarten felles, og vi tror også at det er profeten Issa – altså Jesus – som skal komme igjen før Dommens Dag. Vi skiller altså lag i synet på Jesus som Guds sønn, og i synet på Jesu død og oppstandelse. Men vi har mer til felles enn det som skiller! Vi er enige om at Jesus er Guds profet og Messias, at han ble født av jomfru Maria, at han ble tatt opp til himmelen, og han skal komme igjen – vi har altså mye til felles!

Kian: Hvordan er det for deg som muslim å leve blant oss kristne i Norge?

Aladdin: Norge er ett av verdens beste samfunn, med trosfrihet, demokrati og ytringsfrihet, lover som tar vare på de fattige. For oss muslimer er Norge et godt land å bo i. Derfor er det så viktig med dialog, med vennskap og gjensidig anerkjennelse og respekt. Når ekstremister prøver å ødelegge dette gode samfunnet, må vi stå sammen – kristne, muslimer, jøder og alle mennesker av god vilje! Mangfold og dialog er svaret på alt!

Kian: Takk for samtalen, Aladdin!

 

PREKEN:

Vi lever i en urolig tid. Vi sørger over alle livene som går tapt. En ekstremist massakrerte våre ungdommer på Utøya for tre og halvt år siden. Han kalte seg tempelridder og påberopte seg kristen tro. Ekstremister som påberoper seg islamsk tro har drept karikaturtegnere, kristne og jøder. I Pakistan ble hundrevis av muslimske elever massakrert på en skole.

Alle disse ekstremistene har handlet i strid med våre hellige tekster og i strid med Guds gode vilje for menneskene.

Men uroen og frykten sniker seg inn på oss. Fremmedfrykten ligger på lur ved dørstokken. Derfor er det godt og riktig at vi finner sammen om felles verdier. Dialogsenteret jobber med å lete fram disse felles verdiene, på tvers av livssyn. Som vår venn Aladdin sier: Vi har mer felles enn det som skiller oss!

Hvem er Jesus? Hvem sier folk at han er? Disiplene har åpenbart lyttet til folk, og melder tilbake at Jesus er en profet. 500 år senere står Profeten Muhammed fram og sier det samme: Jesus er en profet og Messias, født av jomfru Maria, tatt opp til Gud og skal komme igjen.

«Men hvem sier dere at jeg er?»

«Du er Messias, den levende Guds Sønn», svarer Peter. Aladdin og alle gode muslimer bekrefter at Jesus er Messias – og så skilles våre veier.

Han er den levende Guds Sønn. Som kristne fastholder vi dette vitnesbyrdet. Vi tror på Jesu død og oppstandelse og vi tror at Jesus er Guds Sønn. God religionsdialog handler ikke bare om å finne våre felles verdier, men også om å bli bevisste på det som skiller. Som talsmannen for Muslimsk Fellesråd Summer Ejaz uttrykker det: «Vi skal holde fast på grensene. Men vi skal rive ned barrikadene mellom oss.»

Norge og verden for øvrig endrer seg. Migrasjonen skaper nye samfunn. Fortsatt er over 80% av befolkningen i Norge medlemmer av kristne trossamfunn. Men andelen av dem som tror annerledes vokser. Vi endres stadig mer til et mangfoldsamfunn. Og det skal vi glede oss over. Utfordringen er å holde dialogen åpen, finne stadig nye områder for samhandling, åpenhet og gjensidig respekt.

Som kristne fastholder vi troen på Jesus som den levende Guds sønn. Dialogen med muslimer lærer oss mer om Guds storhet. Dialogen med humanetikere lærer oss mer om menneskets storhet. Vår tro på Jesus blir ikke svekket av dialog med andre. Tvert imot lærer vi av hverandre. Vi må lære oss å glede oss over at denne troen møter anerkjennelse og respekt fra våre muslimer, våre humanetikere, våre buddhister og hinduer og andre. Og vi må lære oss å anerkjenne og respektere dem som tror annerledes enn oss.

Dette er vår tids største utfordring.

Gud velsigne Abrahams barn og alle mennesker av god vilje!

Ære være Gud vår Far og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.

Powered by Cornerstone