Trondheim
Trondheim

Trondheim

Kirkelig Dialogsenter Trondheim er et verksted for refleksjon og handling i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, forankret i Den norske kirke. Vi skal fremme dialog og samhandling, styrke menighetenes kompetanse og anerkjenne troens plass og betydning i vårt flerreligiøse samfunn.

Kirkelig dialogsenter Trondheim ledes av daglig leder og dialogprest Dag Aakre.

Nyheter
Det nærmer seg seminaret 4 november, sendingen starter 9.30 velkommen
Les mer
Det nærmer seg seminar! Det er et par fysiske plasser igjen så grip sjansen å meld deg på. Link til strømming legges ut snart.
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone