Trondheim>Om oss

Om oss

Dialog, toleranse og respekt

Bilde

Kirkelig Dialogsenter Trondheim ble opprettet i 2018 som en ideell forening etter modell fra dialogsentrene i Oslo, Bergen, Stavanger og Drammen. Bak etableringen står Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd i Trondheim og Stiftelsen Areopagos. Foreningen er åpen for andre organisasjoner som medlemmer. Etablering og drift støttes aktivt av Trondheim kommune.

Kirkelig Dialogsenter Trondheim er et verksted for refleksjon og handling i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, forankret i Den norske kirke. Vi skal fremme dialog og samhandling, styrke menighetenes kompetanse og anerkjenne troens plass og betydning i vårt flerreligiøse samfunn.

Senteret legger til grunn verdiene respekt, åpenhet og fellesskap på tvers av religion og livssyn. Vi går inn i religionsmøter med en forpliktelse om likeverd og med basis i en diakonal og solidarisk praksis. Vårt kontor er i Trondheim, men nedslagsfeltet skal på sikt omfatte hele Trøndelag.

Senterets har kompetanse på dialogfeltet gjennom et styre med stor kunnskap, en tverreligiøst sammensatt referansegruppe og to ansatte med erfaring fra lokalt og internasjonalt dialogarbeid.

 

Powered by Cornerstone