Drammen>Kalender>Lönneboseminaret 2020

Lönneboseminaret 2020

Drivkraft, håp og mot i en krisetid: Men de ville ikke høre..

Årets Lönneboseminar tar tema fra profeten Jeremia som fortviler over folkets manglende evne og vilje til å forstå. Hva svarer vi til klimatrusselen? Hva nå, i og etter pandemien? Hvem kan gi håp til dem som fortviler? Hva er kirkens rolle? Seminaret retter seg mot ansatte og frivillige medarbeidere i kirken og andre tros- og livssynssamfunn. Innlegg fra teologer, poeter og praktikere. Martin Lönnebo deltar med videohilsen. Servering av lunsj.

Samarbeidspartnere: Kirkelig Dialogsenter i Drammen, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Dialogforum Østfold.

Sted

Strømsø kirke, Tordenskiolds gate 58A, 3017 Drammen. 10 min spasertur fra Drammen stasjon. Parkeringsmuligheter i nærliggende parkeringshus.

Påmelding

750,- inkl. lunsj.  Vi har fortsatt plasser ledig og lar påmelding stå åpen noen dager til. Ring oss eller skriv mail om du trenger rask avklaring. (Anne@kirkeligdialogsenter.no - 973 27 870)

Påmeldingsskjema her..

Behov for overnatting?

Vi samarbeider med Comfort Hotel Union Brygge og kan tilby hyggelige priser pr natt med nydelig frokostbuffet. Enkeltrom 830,- Dobbeltrom 920,-
Bestill rom via e-post: co.unionbrygge@choise.no og oppgi bookingkode SACRED
Hotellets adresse: Grønland 64, 3045 Drammen

Betaling

Vi sender om ønskelig faktura. Påmelding gjelder ikke før innbetaling er mottatt på vår konto.
Kan også betales med Vipps 577154 eller til konto 2220.31.88203. Merk innbetaling med «Seminar 2020», navn, telefon og epost-adresse. OBS: Vennligst send oss en melding på mail når du har betalt. 

Bidragsytere

Jan-Olav Henriksen, Peter Halldorf og Olav Fykse Tveit står for teologisk tyngde og aktuelt utsyn. Preses Olav har sterke lederevner, internasjonal styrke og strategisk klokskap. Salmedikterne Sindre Skeie og danske Iben Krogsdal bidrar med nye, hymniske tekster i møte med dagens virkelighet. Forfatter og skuespiller Fredrik Høyer leverer sterke og utfordrende observasjoner. 

Tema

Lönneboseminaret 2020 går av stabelen som planlagt – og vi har tatt høyde for gjeldende smittevernregler. Tema er i sin essens hvordan vi lever og arbeider i spennet mellom håp og desperasjon, realisme og utopi – himmel og helvete. Seminaret er en teologisk, poetisk og praktisk øvelse. Vi lever under klimatrusselen og er sterkt preget av pandemien. Peter Halldorfs lesning av profeten Jeremia (Fuglene synger ikke lenger. Lunde forlag 2019) og den følgende boken Derfor sørger jorden Verbum 2020) har inspirert til årets tema.

 

Program 16.9.

0830 – Registrering, kaffe og prat
0900 – Åpning. Jan Otto Myrseth
0910 – Presentasjon av seminaret. Ivar Flaten
0920 – Martin Lönnebo hilser (video)
0930 - ..men de ville ikke høre! Peter Halldorf (live videostream fra Nya Slottet)
1015 – Du skal elske din næste som dig selv. Iben Krogsdal (video)
1050 – Kaffe/beinstrekk
1100 – Eskatologi i Antropocen. Jan-Olav Henriksen
1150 – Hymnisk poetisk bidrag. Sindre Skeie
1200 – Lunsj serveres jfr koronarestriksjoner
1245 – Kirkelig aksjon: Klimafestivalen §112. Diakon og «direkte aksjon» i kampen for et truet skaperverk. Edel Gervin
1315 – Hymnisk poetisk bidrag. Sindre Skeie
1330 – Hva kan og skal biskoper og kirkeledere/religiøse ledere gjøre i kampen for en bedre framtid? Hvordan, med hvem? Preses Olav Fykse Tveit
1400 – Refleksjon og spørsmål. Forfriskninger. Summing og formulering av spørsmål til panel. 
1420 – Samtale ledet av Ivar Flaten: Innledere samtaler og reflekterer over hverandres innlegg og innkomne spørsmål.
1545 – Poetisk bidrag. Fredrik Høyer
1555 – Avslutning og utsendelse. Olav Fykse Tveit

Umiddelbart etter seminarslutt gjennomføres en performance utenfor kirken. Varder av og med Tollef Thorsnes.
 

Powered by Cornerstone