Drammen>Kontakt

Kontakt

Post- og besøksadresse
Strømsø menighetshus, Knoffsgate 2, 3044 Drammen
[Kart]

Telefon
48 60 38 60

Mail
KDD@kirkeligdialogsenter.no

Organisasjonsnummer
920 475 140

Følg med på dialogsenteret!

Registrer deg her!   

Ansatte
Lea Kirsten Matthaei
Lea Kirsten Matthaei
Integreringsdiakon

Lea Matthaei har begynt som ny integreringsdiakon i Drammen og jobber i samarbeid med Kirkelig Dialogsenter Drammen, Forandringshuset (KFUK-KFUM) og bykirkeprosjektet i Strømsø kirke. Siden Dialogsenteret flyttet til Strømsø menighetshus er hennes stilling også opprettet for å ta i bruk dette huset som Dialog-hus. Dialog-huset skal være for alle, på tvers av religion, kultur og bakgrunn og bidra til integrering i Drammen.

Epost: lea@kirkeligdialogsenter.no
Telefon: 922 51 063

Anne Merete Waal Jensen
Anne Merete Waal Jensen
Konsulent

Anne har bred erfaring fra næringsliv og organisasjoner, blant annet Røde kors, 9 år som ansatt og 5 år som medlem i Landsråd Røde kors Omsorg. Hun har sittet 4 år i menighetsrådet i Fjell kirke. Anne jobber med administrative oppgaver i KDD, blant annet regnskap og søknader og oppfølging av prosjekter.

Epost: anne@kirkeligdialogsenter.no

Karoline Christel Faber
Karoline Christel Faber
Daglig leder og dialogprest

Karoline Faber tok over som daglig leder og dialogprest i Kirkelig Dialogsenter Drammen etter Ivar Flaten fra august 2022. Hun har samtidig stilling som leder av bykirkeprosjektet i Strømsø kirke. Dialogsenteret flyttet til Strømsø menighetshus.


Epost: karoline@kirkeligdialogsenter.no
Telefon: 486 03 860

Powered by Cornerstone