Drammen>Om oss

Om oss

Kirkelig Dialogsenter Drammen ble stiftet januar 2018 som det fjerde Kirkelige dialogsenter i Norge. Etableringen kom etter mange års dialogarbeid med utgangspunkt i Fjell menighet i Drammen prosti. Særpreget ved Kirkelig Dialogsenter Drammen er det nære samarbeidet med foreningene Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL), Gjestebud Norge, Drammen Sacred Music Festival og Drammen Kirkeforum.

Senteret er samlokalisert med Fjell menighet i Fjell kirke og har et utstrakt samarbeid med menigheten. Forandringshuset Drammen er også lokalisert i kirkens underetasj. Medlemmer i foreningen Kirkelig Dialogsenter Drammen er Tunsberg bispedømme, Stiftelsen Areopagos, Drammen kirkelige fellesråd og Fjell menighetsråd.

De kirkelige dialogsentrene finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim.

Felles for arbeidet ved de kirkelige dialogsentrene i de fem byene/bispedømmene er:

  • navnet "Kirkelig Dialogsenter"

  • lokal tilknytning til sitt eget bispedømme i Den norske kirke

  • tilknytningen til Stiftelsen Areopagos 

  • konkret arbeid for menigheter og lokalsamfunn for å gjøre tros- og livssynsdialog og dialogisk praksis til integrert del av arbeidet

  • funksjonen som kompetanse- og nettverkssentre

  • verksteder for religionsteologi og dialogisk praksis

  • en grunnleggende holdning for å møte mennesker med annen tro eller livssyn med respekt og nygjerrighet

  • faglig samarbeid

Alle sentrene har ulik eierskapsstruktur og styringsstruktur.

Dokumenter

Her kan du lese årsmeldingen for Kirkelig Dialogsenter Drammen for koronaåret 2020. 
Her finner du vedtektene for Kirkelig Dialogsenter Drammen 

Styret

Erlend Haus
Erlend Haus
Stabsleder Areopagos Norge
Oppnevnt av Areopagos
Jan Otto Myrseth
Jan Otto Myrseth
Biskop i Tunsberg. Styreleder
Oppnevnt av Tunsberg bispedømmeråd.
Sevat Lappegard
Sevat Lappegard
Prost emeritus
Oppnevnt av Tunsberg bispedømmeråd.

Jeg har sagt ja til å bli med i styret fordi dialogarbeidet har vært drevet godt i Drammen i flere år. Jeg ønsker at dette kan spre seg til flere prostier i bispedømmet. 
 

Niels Fredrik Skarre
Niels Fredrik Skarre
Seniorrådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Oppnevnt av Areopagos
Svein Askekjær
Svein Askekjær
Kirkeverge i Drammen. Nestleder
Oppnevnt av Drammen kirkelige fellesråd.
Eilin Ekeland
Eilin Ekeland
Virksomhetsleder for aktivitet og rehabilitering i Drammen kommune
Oppnevnt av Fjell menigehtsråd
Marta Botne
Marta Botne
Domprost i Tønsberg
Vara for Jan Otto Myrseth
Brooke Bakken
Brooke Bakken
Kirkeverge i Færder
Vara for Sevat Lappegard


 

Silje Kvamme Bjørndal
Silje Kvamme Bjørndal
Generalsekretær i Areopagos
Vara for Erlend Haus
Ivar Nygård
Ivar Nygård
Diakon, Drammen prosti
Vara for Svein Askekjær
Christian Henrik Theiste
Christian Henrik Theiste
COO i Insulife
Vara for Eilin Ekeland
Anne Grete Spæren Rørvik
Anne Grete Spæren Rørvik
Prest i Metodistkirken
Vara for Niels Fredrik Skarre
Powered by Cornerstone