Drammen>Om oss

Om oss

Kirkelig Dialogsenter Drammen ble stiftet januar 2018 som det fjerde Kirkelige dialogsenter i Norge. Senteret er til for å hjelpe menigheter, skoler og lokalsamfunn i Tunsberg bispedømme med å drive dialog på tvers av tro- og livssyn. Lokalt  jobber vi tett sammen med Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL), Forandringshus DrammenGjestebud Norge, Drammen Sacred Music Festival og Drammen Kirkeforum. Etableringen kom etter mange års dialogarbeid med utgangspunkt i Fjell menighet i Drammen prosti. Siden 2022 er senteret lokalisert på Strømsø, i Knoffs gate 2, overfor Strømsø Bykirke. Daglig leder er dialog- og bykirkeprest Karoline Faber. 

Her finner du vedtektene for Kirkelig Dialogsenter Drammen 

I styret er eierne til Kirkelig Dialogsenter Drammen representert: Tunsberg bispedømmeråd, Drammen Kirkelige Fellesråd, Areopagus, Fjell menighetsråd.

Styret for 23-24 består av: 

Kirkelig Dialogsenter Drammen styret 2022-2023.
Raag Rolfsen, prost i Sandefjord (styreleder)
Sevat Lappegaard (Tunsberg bispedømmeråd)   
Erlend Haus(Areopagos)
Niels Fredrik Skarre (Areopagos)
Svein Askekjær (Drammen kirkelige fellesråd)
Eilin Ekeland (Fjell menighetsråd)

Vara
Marta Botne (vara Jan Otto Myrseth)
Brooke Bakken (vara Sevat Lappegaard)
Ann Jeanette Sønbø Ekberg (vara Erlend Haus)
Anne Grethe Spæren Rørvik (vara Niels Fredrik Skarre)
Ivar Nygård (vara Svein Askekjær)
Christian Theiste (vara Eilin Ekeland)

Erlend Haus
Erlend Haus
Stabsleder Areopagos Norge
Oppnevnt av Areopagos
Jan Otto Myrseth
Jan Otto Myrseth
Biskop i Tunsberg. Styreleder
Oppnevnt av Tunsberg bispedømmeråd.
Sevat Lappegard
Sevat Lappegard
Prost emeritus
Oppnevnt av Tunsberg bispedømmeråd.

Jeg har sagt ja til å bli med i styret fordi dialogarbeidet har vært drevet godt i Drammen i flere år. Jeg ønsker at dette kan spre seg til flere prostier i bispedømmet. 
 

Niels Fredrik Skarre
Niels Fredrik Skarre
Seniorrådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Oppnevnt av Areopagos
Svein Askekjær
Svein Askekjær
Kirkeverge i Drammen. Nestleder
Oppnevnt av Drammen kirkelige fellesråd.
Eilin Ekeland
Eilin Ekeland
Virksomhetsleder for aktivitet og rehabilitering i Drammen kommune
Oppnevnt av Fjell menigehtsråd
Marta Botne
Marta Botne
Domprost i Tønsberg
Vara for Jan Otto Myrseth
Brooke Bakken
Brooke Bakken
Kirkeverge i Færder
Vara for Sevat Lappegard


 

Silje Kvamme Bjørndal
Silje Kvamme Bjørndal
Generalsekretær i Areopagos
Vara for Erlend Haus
Ivar Nygård
Ivar Nygård
Diakon, Drammen prosti
Vara for Svein Askekjær
Christian Henrik Theiste
Christian Henrik Theiste
COO i Insulife
Vara for Eilin Ekeland
Anne Grete Spæren Rørvik
Anne Grete Spæren Rørvik
Prest i Metodistkirken
Vara for Niels Fredrik Skarre
Powered by Cornerstone