Drammen
Drammen

Drammen

Kirkelig Dialogsenter Drammen har som formål å bidra til å bygge et livsynsåpent samfunn der prinsippet om likeverd, forståelse og gjensidig respekt er grunnleggende verdier.

Senteret ledes av dialogprest Ivar Flaten og ble etablert i januar 2018. Senteret jobber gjennom en rekke prosjekter med samarbeidspartnere i kirken, kommunen og ulike organisasjoner. Kirkelig Dialogsenter Drammen er samlokalisert med Forandringshuset Drammen i Fjell kirke. 

Nyheter
-Vi hadde hodet i Tyrkia...
Les mer
-Når livet blir snudd opp ned..
Les mer
Fortsatt ukentlige episoder av Ypsilonsamtaler
Les mer
-Å gjøre en jobb for fellesskapet er det viktigste!
Les mer
The Shock of the Brevik attack
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone