Drammen
Drammen

Drammen

Kirkelig Dialogsenter Drammen har som formål å bidra til et livssynsåpent samfunn der prinsippet om likeverd, forståelse og gjensidig respekt er grunnleggende verdier.

Senteret ble etablert i januar 2018 og ledes nå av dialogprest Karoline Faber. Senteret jobber gjennom en rekke prosjekter med samarbeidspartnere i kirken, kommunen og ulike organisasjoner. Kirkelig Dialogsenter Drammen er lokalisert i Dialoghuset Drammen fra august 2022. Foto: Petter Ulleland.

Nyheter
Diakon Hilde om det å se muligheter og å bygge et inkluderende miljø
Les mer
Samtale med Gudrun og Yakup som arrangerer Ramadan Gjest i Drammen Nedre Eiker
Les mer
Samtale med Ivar Flaten om KDD sitt opphav og Ypsilonsamtale
Les mer
Hver torsdag kl 15:30, gratis for alle!
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone