Drammen>Nyheter

Nyheter

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter,...
Les mer
Sammen med Merete Thomassen og Arne Viste var Kirkelig Dialogsenter nominert til Petter Dass- prisen 2019. Vårt Lands begrunnelse for nominasjonenvar: "Debatten om religion er en av de vanskeligste samtalene vi tar i det offentlige Norge. Det gjelder ikke minst...
Les mer
Gjennom høsten har vi jobbetmed innhold tilvåre nye nettsider. Vi er veldig glade for at vi endelig kan lansere dem. Hovedsiden er felles for alle dialogsentrene og hvert senter har sin egen side. Trondheim vil oppdatere sine sider senere denne våren. Velkommen...
Les mer
Ideen til prosjektet kommer fra fotograf Nina Holtans bok Drammensere som ble gitt ut i 2018. Hun portretterer 80 personer og hver av dem beskrives i en kort tekst. Ypsilonsamtaler ønsker å gi et mer dyptgående bilde av mennesker med innvandrererfaring til...
Les mer
Kirkelig Dialogsenter Drammen ble tildelt kr. 250.000,- etter søknad om støtte til dialogarbeid. Søknaden omfatter støtte til å videreutvikle eksisterende aktiviteter som senteret er delaktig i. Det gjelder Drammen Sacred Music Festival, Gjestebud, DOTL mm. Senteret...
Les mer
SAMMEN FOR NORGE er et nystartet dialogprosjekt i Norge av Forandringshuset. Det er ungdom med flerkulturell erfaring som forteller sin personlige historie om strev med identitet og tilhørighet til fellesskapet i Norge. De er ute i skoler, foreninger og grupper...
Les mer
Drammen Sacred Music Festival 2019 er historie. Over 30 arrangementer skapte mange uforglemmelige øyeblikk. Hele programmet finner du på festivalens hjemmeside. Facebook-sidene har bilder og videoer fra festivaluka. Rapporten er under utarbeidelse. Serien Open Livingroom...
Les mer
Hva betyr det at handel som en del av lokalsamfunnet fjernes og sentraliseres? Kan vi påvirke utviklingen? Hva skjer når netthandelen i stadig sterkere grad tar over?, ref. Amazon.com. Vi ser på byutviklingen og hvordan våre kjøpesentre utvikler seg. Innledninger...
Les mer
1 - 8 av 11
Powered by Cornerstone