Drammen>Om oss

Om oss

Kirkelig Dialogsenter Drammen ble stiftet januar 2018 som det fjerde Kirkelige dialogsenter i Norge. Etableringen kom etter mange års dialogarbeid med utgangspunkt i Fjell menighet i Drammen prosti. Særpreget ved Kirkelig Dialogsenter Drammen er det nære samarbeidet med foreningene Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL), Gjestebud Norge, Drammen Sacred Music Festival og Drammen Kirkeforum.

Senteret er samlokalisert med Fjell menighet i Fjell kirke og har et utstrakt samarbeid med menigheten. Forandringshuset Drammen er også lokalisert i kirkens underetasj. Medlemmer i foreningen Kirkelig Dialogsenter Drammen er Tunsberg bispedømme, Stiftelsen Areopagos, Drammen kirkelige fellesråd og Fjell menighetsråd.

De kirkelige dialogsentrene finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim.

Felles for arbeidet ved de kirkelige dialogsentrene i de fem byene/bispedømmene er:

  • navnet "Kirkelig Dialogsenter"

  • lokal tilknytning til sitt eget bispedømme i Den norske kirke

  • tilknytningen til Stiftelsen Areopagos 

  • konkret arbeid for menigheter og lokalsamfunn for å gjøre tros- og livssynsdialog og dialogisk praksis til integrert del av arbeidet

  • funksjonen som kompetanse- og nettverkssentre

  • verksteder for religionsteologi og dialogisk praksis

  • en grunnleggende holdning for å møte mennesker med annen tro eller livssyn med respekt og nygjerrighet

  • faglig samarbeid

Alle sentrene har ulik eierskapsstruktur og styringsstruktur.

Dokumenter

Her kan du lese årsmeldingen for Kirkelig Dialogsenter Drammen for koronaåret 2020. 
Her finner du vedtektene for Kirkelig Dialogsenter Drammen 

Styret

Jan Otto Myrseth
Jan Otto Myrseth
Biskop i Tunsberg. Styreleder
Oppnevnt av Tunsberg bispedømmeråd.
Sevat Lappegard
Sevat Lappegard
Prost emeritus
Oppnevnt av Tunsberg bispedømmeråd.

Jeg har sagt ja til å bli med i styret fordi dialogarbeidet har vært drevet godt i Drammen i flere år. Jeg ønsker at dette kan spre seg til flere prostier i bispedømmet. 
 

Randi Øyehaug
Randi Øyehaug
Ansvarlig for dialog og diakoni i Areopagos. Permisjon
Oppnevnt av Areopagos

Jeg er del av Areopagos-staben i Oslo, og har vært det siden 2016. Ansvarsområdene mine har vært innen bistandsarbeid og religionsdialog, særlig med det nyåndelige miljøet. I tillegg har jeg jobbet med medlemspleie og fundraising. Jeg har bakgrunn som sosionom og coach og har en samfunnsvitenskapelig master med religionsfokus fra MF i Oslo.
Arbeidet på dialogsenteret i Drammen er et viktig arbeid, fordi det løfter fram verdien av mangfold og forebygger fordommer og konflikter. Det er et arbeid jeg gleder meg til å følge, lære av og bidra til.

John Trygve Meyer
John Trygve Meyer
Daglig leder Kirkelig Dialogsenter Stavanger
Oppnevnt av Areopagos

Jeg sitter i styret som representant for organisasjonen Aeropagos. Selv er jeg fra 1. juni 2020 daglig leder for Kirkelig Dialogsenter Stavanger.
Engasjementet mitt for å si ja til å bli en del av styret er tosidig: 
Jeg håper å lære av det spennende som foregår i KDS Drammen og så ønsker jeg å kunne bidra med det jeg kan.

Svein Askekjær
Svein Askekjær
Kirkeverge i Drammen. Nestleder
Oppnevnt av Drammen kirkelige fellesråd.
Eilin Ekeland
Eilin Ekeland
Virksomhetsleder for aktivitet og rehabilitering i Drammen kommune
Oppnevnt av Fjell menigehtsråd
Marta Botne
Marta Botne
Domprost i Tønsberg
Vara for Jan Otto Myrseth
Brooke Bakken
Brooke Bakken
Kirkeverge i Færder
Vara for Sevat Lappegard


 

Liv Hegle
Liv Hegle
Areopagosprest
Vara for Randi Øyehaug
Ivar Nygård
Ivar Nygård
Diakon, Drammen prosti
Vara for Svein Askekjær
Bjørnulf Borge
Bjørnulf Borge
Grosserer
Vara for Eilin Ekeland
Niels Fredrik Skarre
Niels Fredrik Skarre
Prosjektmedarbeider i STL
Vara for John Trygve Meyer
Powered by Cornerstone