Drammen>Ressurser>Foredrag
Foredrag

Foredrag

Foredrag etter behov og bestilling

Dialogprest Ivar Flaten ønsker å bidra til refleksjon og samtale innen det brede feltet kulturmøter, religionsdialog og forholdet mellom religion/livssyn og samfunn. Med bakgrunn i snart 15 års arbeid med dialog i Drammen, har han erfaringer med dialog innen kulturarbeid, kirke- og lokalsamfunn - og næringsliv.

Han har holdt mange foredrag for ulike organisasjoner og menigheter. Innhold og vinklinger vil være avhengig av hva som er ønskelig. Noen aktuelle temaer:

 • Norske verdier - hva er det?
 • Utvikling av et lokalt dialogforum - den nødvendige dialogen.
 • Dialogerfaringer i møte med konflikt og terror.
 • Å være kirke i et flerkulturelt nærmiljø. 15 år i Fjell menighet i Drammen
 • Hvem trenger dialogen? Hvorfor bør vi snakke sammen?
 • Har vi tid til å se utenfor vår egen menighet?
 • Skolegudstjenester på Fjell - jul og påske. Hvordan er det mulig?
 • Misjon og dialog - ild og vann?

Format og opplegg tilpasses behov og ønsker og kan for eksempel være

 • Innledning til samtale i menighetsmøte/temamøte/menighetsråd
 • Preken i en gudstjeneste med følgende samtale ved kirkekaffe
 • Fagdag for prester
 • Inspirasjonssamling for menighetsråd
 • Møter i pensjonistforening/pensjonistuniversitet

Ta kontakt med Ivar på e-post ivar@kirkeligdialogsenter.no for nærmere avtale!

Powered by Cornerstone