Oslo>Nyheter>Årsmelding 2019 Kirkelig dialogenter i Oslo
Årsmelding 2019 Kirkelig dialogenter i Oslo

Årsmelding 2019 Kirkelig dialogenter i Oslo

Kirkelig dialogsenter i Oslo har i 2019 vært preget av høy aktivitet. 

Angrepet i Bærum har preget mye av vårt arbeid dette året gjennom møter og fagsamlinger.

30.mai til 2.juni la en gruppe på 18 pilegrimer mellom 17 og 82 år ut på en interreligiøs klimapilegrimsvandring. I tillegg deltok 4-5 pilegrimer på deler av turen. Pilegrimene representerte seks ulike religioner og livssyn: her var det kristne, sikher, buddhister, hinduer, muslimer, humanetiker og uavhengige. Turen gikk fra Oslo til Fredrikstad, til Håpets Katedral, et interreligiøst prosjekt som reiser en katedral av plast fra havet. Turen ble arrangert av Ellingsrud og Furuset menighet, Oslo buddhistsenter og MiljøSikh, i samarbeid med Kirkelig dialogsenter i Oslo, Islamic Cultural Centre Norway og Klimapilegrim. KDO er veldig takknemlig og stolte for å ha deltatt og bidratt til denne prosjektet.

Vi er også takknemlige for anerkjennelsen vi fikk gjennom å bli nominert sammen med Merete Thomassen og Arne Vist til Petter Dass- prisen 2019. Nominasjonen er en stor anerkjennelse for arbeidet vi gjør, og gir oss motivasjon til å jobbe videre for et mer inkluderende samfunn og sette dialog på dagsorden. Både arbeidet med klimasaken og engasjementet for alles rett til å være trygge i bønn vil og må fortsette i årene som kommer. Vi i Kirkelig dialogsenter i Oslo vil også sammen med de andre dialogsentrene jobbe videre med å sette dialog på dagsorden i Den norske kirke og fortsette arbeidet for å fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på. Året vi har lagt bak oss viser hvor viktig dette arbeidet er, og at det fortsatt er mye å gjøre.

Her kan du lese vår årsmelding 

Publisert 05.05.2020
Les også
I februar 2020 deltok jeg på et seminar i Malmö der dialoginteresserte fra de nordiske folkekirkene var invitert. Hvert halvannet år inviterer vi hverandre til samtaler om dialogfaglige spørsmål. Denne gangen var det svenskene som var vertskap og vi rakk akkurat...
Les mer
Vi ønskerforslag og innspill til neste års seminar. Send en mail:kdd@kirkeligdialogsenter.no Neste års seminar er planlagt til onsdag 22. september 2021. Deltakere og foredragsholdere er invitert til å gi tilbakemelding. Vi takker alle bidragsytere og deltakere...
Les mer
Innhold i kurset Gjennom kurset «Alt du lurer på om islam, men ikke har kunnet spørre om» ønsker vi i Kirkelig dialogsenter i Oslo å skape rom for spørsmål og dialog for bedre å kunne forstå islam. Hva tenker muslimer om forholdet mellom mann og kvinne?...
Les mer
Relevante saker
Powered by Cornerstone