Oslo>Nyheter>Vil du lære mer om dialog og bli bedre kjent med tros- og livssynsmangfoldet i lokalmiljøet?
Vil du lære mer om dialog og bli bedre kjent med tros- og livssynsmangfoldet i lokalmiljøet?

Vil du lære mer om dialog og bli bedre kjent med tros- og livssynsmangfoldet i lokalmiljøet?

Kurset Dialogisk menighet er et lavterskeltilbud, åpent for to til tre ansatte/frivillige fra hver menighet. Meld deg på innen 10.mai!

Gjennom flere år har Kirkelig Dialogsenter Oslo holdt kurset Dialogisk menighet for ansatte og frivillige i Den norske kirke i Oslo bispedømme. Kurset gir deltakerne kjennskap til hva tro- og livssynsdialog er, hvorfor det er viktig for menigheter å jobbe med dette, i tillegg til tips, ideer og inspirasjon til videreutvikling av menighetens eget dialogarbeid.

 

Kurs for hvem?

Kurset er et lavterskeltilbud og ingen tidligere erfaring med dialogarbeid er nødvendig. Kurset kan være aktuelt for alle menigheter, også de som har lav andel av andre livssynsorganisasjoner representert i nærområdet. 

To til tre frivillige og ansatte fra hver menighet kan delta. Deltakerne kan være ungdomsledere, MR-representanter, medlemmer av diakoniutvalg, ansatte, korleder, nysgjerrige og interesserte i dialog og lokalsamfunnet generelt. Det forventes oppmøte på hele kurset.  

Gjennom kurset får du:

 • Kjennskap til hva tros- og livsynssdialog er og hvorfor det er viktig for menigheter å jobbe med dette
 • Muligheter til å bli enda bedre kjent med eget lokalmiljø 
 • Bli kjent med deltakere og menigheter fra Oslo bispedømme
 • Inspirasjon til videreutvikling av menighetens arbeid 
 • Tips og ideer til eget dialogarbeid

Les noen av tilbakemeldingene fra tidligere kursdeltakere: 

"Jeg har lært hvor viktig og hvorfor dialogisk arbeid er viktig i menigheten vår."

"Jeg synes kurset var veldig bra og interessant. Jeg likte spesielt godt øvelsene vi hadde som utfordret oss i vår egen tro og det vi tror på."

Praktisk informasjon:

Kurset består av 5 samlinger og finner sted i Majorstuen kirke fra kl 17.30-20.30. I tillegg blir det en studietur til Sverige. 

Kursdatoene for 2024 er:

 • 28. mai
 • 11. juni
 • 27. august
 • 20.-22. sept (studietur)
 • 15. oktober
 • 5.november

Kursavgift

 Pris per deltaker er 5500,-. Prisen inkluderer mat på samlingene, reise og opphold på studietur, og foredragsholdere. Du vil få konkrete og nyttige tips til lokalt dialogarbeid og du vil møte spennende foredragsholdere. Kursavgiften dekker alle kostnader og betales av menigheten. 

Er du og din menighet interessert i å bli med på kurs i 2024 eller har noen spørsmål om kurset, ta kontakt med oss på kd@kirkeligdialogsenter.no eller på telefonnummer 922 07 477. Frist for påmelding til Dialogisk Menighet 2024 er 10.mai.

Publisert 20.02.2024
Les også
Den årlige Nordiske dialogkonferansener for ansatte og frivillige i de nordiske folkekirkene som jobber med eller er engasjert i tros- og livssynsdialog, men er også åpen for andre interesserte. Den består av presentasjoner, workshops og erfaringsutveksling og...
Les mer
Gjennom flere år har Kirkelig Dialogsenter Oslo holdt kursetDialogisk menighetforansatte og frivillige i Den norske kirke i Oslo bispedømme. Kurset gir deltakerne kjennskaptil hva tro- og livssynsdialog er, hvorfor det er viktig for menigheter å jobbe med dette,...
Les mer
Onsdag 14. mars lanserte Kirkelig Dialogsenter Oslo et nytt kursom rasisme rettet mot ansatte og frivillige i kirken. Under arrangementet «Hvordan snakke om rasisme i kirken?» fikk de oppmøtte høre foredrag om blant annet hverdagsrasisme, woke-debatt og minoritetsstress...
Les mer
Powered by Cornerstone