Oslo>Nyheter>20.000 kroner i kirkeoffer!
20.000 kroner i kirkeoffer!

20.000 kroner i kirkeoffer!

Tusen takk til alle menigheter som har bidratt til dialogarbeidet vårt i 2023. Vil du også støtte vårt arbeid? Les hvordan her!

I 2023 har Kirkelig Dialogsenter Oslo mottatt totalt 20.080 kroner gjennom Kirkeoffer! Tusen takk til soknene Aukra, Hauketo-Prinsdal, Høybråten, Fossum og Stovner menighet og Paulus og Sofienberg og Holmlia menighet for deres bidrag til vårt arbeid.

 

Hvordan kan du støtte oss?

Offer kan overføres til bankkonto 3000.24.34977 eller vippses til 578125.

 

Her er også vårt forslag til tekst til opplesning:

Offeret i dag går til Kirkelig dialogsenter Oslo- som er et verksted og et kompetansesenter for Den norske kirke. Kirkelig Dialogsenter sitt hovedoppdrag er å bidra til at tros- livssynsdialog er en integrert del av arbeid i menigheter og kristne institusjoner i Oslo bispedømme. Kirkelig dialogsenter er en ressurs for stab og frivillige gjennom besøk, kurs, forelesninger, undervisningsmateriell og oppfølging av dialogisk menighetsarbeid. Alt av kurs og ressursmateriell finnes tilgjengelig på deres nettsider. Dialogsenteret ønsker å bidra til et livssynsåpent samfunn som fremmer dialog, toleranse og respekt. Din gave er et viktig bidrag inn i dette arbeidet, og vil blant annet bli brukt på besøk til menigheter, samtaler, fagsamlinger, og utvikling av kurs og ressursmateriell.

 

Hva går støtten til?

Kirkelig dialogsenter har eksistert i over 30 år, og ble først etablert som Dialogsenteret Emmaus. Senteret er et verksted og et kompetansesenter for Den norske kirke. Vårt hovedoppdrag er å bidra til å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner i Oslo bispedømme.

Vi bidrar med ressurser for stab og frivillige gjennom besøk, kurs, forelesninger, ressursmateriell og kompetanseheving innen innenfor dialog og religionsmøter. 

Dette er noen av våre sentrale prosjekter akkurat nå:

  • Gjennom flere år har vi arrangert Dialogisk menighetskurs for ansatte og frivillige i Oslo bispedømme. Kurset er et lavterskeltilbud og ingen tidligere erfaring med dialogarbeid er nødvendig. 2-3 frivillige og ansatte fra hver menighet kan delta. Kurset kan være aktuelt for alle menigheter, også de som har lav andel av andre livssynsorganisasjoner representert i nærområdet. Se her for mer informasjon om kurs vi tilbyr.
  • Vi har utviklet ressursmateriellet -Sier vi hvor det finnes ulike undervisningsopplegg blant annet for lærere og konfirmantansvarlige. -Siervi har som hovedmål å bidra til å gjøre oss bevisste på antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom. Da blir det lettere å gjenkjenne ulike former for rasistiske ytringer og ta et oppgjør med bevisst hat eller ubevisste stereotypier i samfunnet.
  • Vi har også utviklet ressursheftet Når mennesker møter kirken som er et samtaleopplegg laget for deg som jobber i menighet eller i arbeid der du møter tros- og livssynsmangfoldet. Samtalene tar utgangspunkt i en konkret case som er hentet fra erfaringer knyttet til bruk av kirkerom (for eksempel utleie av kirkens lokaler), og refleksjoner over religionsmøter knyttet til livsriter (dåp, konfirmasjon og gravferd). Temaer knyttet til skolegudstjenester, krisehåndtering og barne- og ungdomsarbeid blir også tatt opp.
  • Vi arrangerer fagsamlinger med ulike tematikker knyttet til samfunnsdebatten. For eksempel har vi arrangert samlinger om rasisme og fordommer, fremvekst av konspirasjonsteorier og høyreekstreme holdninger, dialog og polarisering, m.m. Vi kommer også gjerne på besøk til din menighet! Skal du ha temakveld for frivillige eller samling for ungdommer og ønsker et opplegg med oss? Ta kontakt!

På vår Facebook-side kan du også fortløpende følge med på hvilke aktiviteter vi gjennomfører.

 

Interessert i et besøk fra oss?

Kontakt oss på e-post kd@kirkeligdialogsenter.no eller telefon 92 20 74 77.

Publisert 16.11.2023
Les også
Hvordan så egentlig dialogfeltet ut for 30 år siden? Hva snakket vi om? Diskuterer vi fortsatt det samme som vi gjorde den gang? Og hvordan ser i så fall samtalene da ut i dag? Kirkelig Dialogsenter Oslo inviterer til markering av 30 års dialogarbeid! Vel...
Les mer
I 2023 har Kirkelig Dialogsenter Oslo mottatt totalt 20.080 kroner gjennom Kirkeoffer! Tusen takk til soknene Aukra, Hauketo-Prinsdal, Høybråten, Fossum og Stovner menighet og Paulus og Sofienberg ogHolmlia menighet for deres bidrag til vårt arbeid. Hvordan...
Les mer
2022 var året som skulle starte med optimisme. To år med pandemi, to år med avstand og kohorter, nå skulle vi endelig leve. Vi hadde så vidt kommet oss ut av det som viste seg å være de siste koronarestriksjonene og siste nedstenging. Så kom krigen til...
Les mer
Powered by Cornerstone