Stavanger
Stavanger

Stavanger

Dialogsenteret arbeider for å fremme dialog, toleranse og respekt. Vi inviterer til Stille Onsdag (meditasjonssamling) og Taize-bønn i St Petri. Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL Stavanger) og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus om Åpne Dialogkvelder hver måned. Vi har bygget opp et samarbeid med Muslimsk Fellesråd i Rogaland (MFR) og vi samarbeider med menigheter og kommuner for å styrke mangfoldsamfunnet.

Senteret ble etablert i 2012, og Kian Reme har vært dialogprest og daglig leder fram til 1 mai 2020. John Trygve Meyer overtok som leder 1 juni 2020. Silje Trym Mathiassen er ansatt som dialogprest, og arbeider særlig med kontemplasjon og samarbeidet med nyåndelige miljøer. Hun arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt. Vi har to ungdomskoordinatorer i til sammen 30 % stilling: Sophia Moruwat og (NB: stilling ledig - ta kontakt hvis du er interessert) 

Powered by Cornerstone