Stavanger

Stavanger

Dialogsenteret arbeider for å fremme dialog, toleranse og respekt. Vi inviterer til Stille Onsdag (meditasjonssamling) og Taize-bønn i St Petri. Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL Stavanger) og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus om Åpne Dialogkvelder hver måned. Vi har bygget opp et samarbeid med Muslimsk Fellesråd i Rogaland (MFR) og vi samarbeider med menigheter og kommuner for å styrke mangfoldsamfunnet.

Senteret ble etablert i 2012, og Kian Reme har vært dialogprest og daglig leder fram til 1 mai 2020. John Trygve Meyer overtok som leder 1 juni 2020 og fra 1. mars 2022 begynte Lars Slettebø som leder. Silje Trym Mathiassen er ansatt som dialogprest, og arbeider særlig med kontemplasjon og samarbeidet med nyåndelige miljøer. Hun arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt. Vi har to ungdomskoordinatorer i til sammen 30 % stilling: Sophia Moruwat og (NB: stilling ledig - ta kontakt hvis du er interessert) 

Powered by Cornerstone