Stavanger>Aktiviteter>Åpne dialogkvelder.
Åpne dialogkvelder.

Åpne dialogkvelder.

Kirkelig dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus - inviterer til månedlig åpen dialog. Sted: Sølvberget (Møteplassen).

Dialogkvelder våren 2021

 

Torsdag 28. januar kl. 18:00 til 20:30

Hva er da et menneske - i en transhumanistisk og posthumanistisk tid?

Mennesket er ved å oppgraderes. Bioteknologi, robotteknologi, nanoteknologi og ikke minst computerteknologi er ved å redesigne homo sapiens. Hva er vi ved å bli? Hvordan skal vi forholde oss til denne utviklingen? Og hvordan skal vi fortolke den i lys av religion og livssyn.

Innledning ved Ådne Njå. Dr.Theol., veileder i NAV

 

 

Torsdag 25. februar kl. 18:00 til 20:30

Tilgjengelige roller for kvinner i tros- og livssynssamfunn

I Den norske kirken har kvinner gradvis fått tilgang til alle roller, etter at første kvinnelige prest ble innsatt for 60 år siden. Hvordan ser det ut i andre tros- og livssynssamfunn?

Kvelden ledes av Gerd Marie Ådna, førsteamanuensis VID

 

 

Torsdag 25. mars kl. 18:00 til 20:00

Det fjerne Østen på norsk. Hvordan er livet som minoritet i Norge 

Det blir ulike historier fra forskjellig mennesker med ulik religion, kultur og opprinnelses land. Hensikten en å bli litt mer kjent med folkegrupper som vi ikke høre så ofte i den offentlige debatt.  Hvordan er det å være student, flyktning og arbeidsinnvandrer i Norge. Er Norge og godt land å komme til og hva som er utfordringene. Hvordan preger nordmenns holdninger til innvandrere hverdagen.  

Innledning ved Maria Praxedes Unlayao Slettebø, Diakoniarbeidar i Time

 

 

Torsdag 29. april kl. 18:00 til 20:30

Trus- og ytringsfridom i historisk lys

-om konventiklar, dissentarar og stortingsdebatt i 1840-åra

Mangfald i tru hindrar stagnasjon i det religiøse livet, hevda sokneprest Ole Nicolai Løberg i 1845. Meir samansette religiøse samfunn kunne vera eit gode og skape positiv innverknad trusretningar imellom. Løberg inntok derimot eit anna syn som stortingspolitikar. Dissentarlova ville vera det same som «en innbydelse til alskens sekterere og fanatikere». Tvedrakt ville oppstå og føra til «statskirkens fordærvelse». Gjennom nærlesing av stortingsdebatten i 1840-åra om småmøte, livssyn og religiøst mangfald, vil professor i historie ved UiS, Nils Olav Østrem, innleia om historiske perspektiv på trus- og ytringsfridom.

Innledning ved Nils Olav Østrem, professor i historie ved UiS

 

 

Torsdag  20. mai kl. 18:00 til 20:30

Vitenskap som kultur - Sultan of sience

Islam er ikke bare en religion, men også en kultur. Kultur handler ikke bare om kunst, musikk eller litteratur, men også om kreativitet og innovasjon innen vitenskap, teknologi og medisin. 

Innledning ved Vidar Enebakk har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori fra UiO. Han har jobbet som forsker i vitenskapshistorie (UiO) og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum  er han i dag sekretariatsleder ved Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Enebakk har også vært redaktør for Nytt norsk tidsskrift.

 

 

Powered by Cornerstone