Stavanger>Aktiviteter>Åpne dialogkvelder

Åpne dialogkvelder

Kirkelig dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus - inviterer til månedlig åpen dialog.

Dialogkvelder våren 2022

 

Bilde

Torsdag 20. januar kl. 18:00  
Sted: Møtestedet, Sølvberget kulturhus, Stavanger
 
«Lederskap i ulike tros- og livssynssamfunn»

Innledning ved ledere for ledere fra ulike tros- og livssynssamfunn.
En leder bære mye ansvar både når ting går godt og når ting er vanskelig. Hvilke forventinger stilles til en leder i de mange ulike tros- og livssynsfelleskap? Hvilke egenskaper vektlegges og er det forskjellige i ulike menigheter og organisasjoner? Hvilke styrker og svakheter skaper de forskjellige lederskapsmodellene? Kom og hør og la ditt/deres syn bli utfordret av hva andre mener.

 

Bilde
Torsdag 24. februar kl. 18:00 til 20:00
Sted: Tonåsveien 2, 4016 Stavanger (kart)
 
 «Hjemme hos»
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige

To dager i semesteret inviterer vi til Dialogkveld hos et av tros- eller livssynssamfunnene. De forteller om seg selv og setter opp et tema for dialog som de tror kan være interessant for andre å høre. 
Denne gangen er vi invitert til «Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige». 
https://snl.no/Jesu_Kristi_Kirke_av_Siste_Dagers_Hellige
https://no.jesukristikirke.org/
Adressen er: Tonåsveien 2, 4016 Stavanger. (Det er i Hillevåg)  (kart) 

 

Bilde

Torsdag 24. mars kl. 18:00 til 20 
Sted: Kjelleren, Sølvberget kulturhus, Stavanger

«Ensom ulv i fellesskapet»
Innledere/panel:
- Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær STL
- Solveig Grødem Sandelson, journalist/kommentator Stavanger Aftenblad
- Hilal Kocaguzel, styremedlem i moske, mentor 
- Ellen Heggli Snilsberg, politiet
- Jannicke Stav, psykolgspesialist, Alternativ til Vold

«Terroristen var med i den kirken/den moskeen», sies det noen ganger.  Kan man stille fellesskapene til ansvar for hva enkeltpersoner gjør? Hva kjennetegner medmennesker som utsetter samfunnet for vold? Hvordan kan de enkelte fellesskap prøve å forebygge mulige enkeltpersoners voldelige handlinger?

 

Bilde
Torsdag 21. april kl. 18:00 til 20:00
Sted: Bekkefaret kirke, Svend Foyns gate 1, 4019 Stavanger
 
 «Hjemme hos»
Den norske kirke

To dager i semesteret inviterer vi til Dialogkveld hos et av tros- eller livssynssamfunnene. De forteller om seg selv og setter opp et tema for dialog som de tror kan være interessant for andre å høre. 
Denne gangen er vi invitert til «Den norske kirke». 
Tema: Den norske kirke - hvem er vi og hva tror vi?
Vi får en presentasjon av kirkens trosgrunnlag og historie.
Det blir god tid til spørsmål og samtale i etterkant.
Den norske kirke – Store norske leksikon (snl.no)
Startside kirken.no - Den norske kirke
Adressen er: Bekkefaret kirke, Svend Foyns gate 1, 4019 Stavanger

 

 

Torsdag 5. mai kl. 18:00 til 20:00
Sted: ikke bestemt enda

Arbeid med flyktninger og asylsøkere: Hva har jeg lært?
Innledning ved Jone Schanke Olsen, psykiater ved Transkulturelt senter

Powered by Cornerstone