Stavanger>Aktiviteter>Unge i Dialog

Unge i Dialog

Dialogsenteret i Stavanger har etablert et eget Ungdomstiltak - Unge i Dialog. Ungdomskoordinatorene er Sophia og (en til - denne stillingen er ledig). Vi mobiliserer ungdom som ønsker å lære mer om religions- og kulturdialog.

Tilbud for ungdom

Ungdomsprosjektet "Unge i Dialog" ble etablert høsten 2016. Gjennom skolebesøk og studentarrangementer bidrar vi til et sterkere engasjement og en større forståelse for dialog, samarbeid og mangfold. Prosjektet "Unge i Dialog" tar sikte på å bygge en egen nettverksbasert ungdomsaktivitet på tvers av ulike livssyn, der målgruppen er ungdom mellom 16 og 30 år. 

Ta kontakt om din skole/studiested ønsker besøk.

Facebooksiden heter "Unge i Dialog, Stavanger"  (eller trykk her).

Ungdomskoordinator Sophia Moruwat

Sophia er student ved UiS og har vært engasjert i en 15% stilling fra desember 2020 som ungdomskoordinator for prosjektet "Unge i Dialog". Frida er muslim. Mer kontaktinformasjon her.

Mer kontaktinformasjon her.

Powered by Cornerstone