Stavanger>Aktiviteter>Kirken møter Moskeen

Kirken møter Moskeen

"Kirken møter Moskeen" er et samarbeidstiltak for å møte en av vår tids største utfordringer - islamofobi og muslimhat.

Vi møter utfordringen sammen gjennom å skape nye arenaer for fellesskap og samhørighet. Muslimsk Fellesråd i Rogaland og Kirkelig Dialogsenter Stavanger er likestilte partnere i dette samarbeidet.

Tiltaket er delt inn i ulike aktivitetsområder:

  • Åpne dialogforum
  • Ungdomstilbud
  • Idrett
  • Kvinnegruppe
  • Kultur

Du finner oss på Facebook - "Kirken møter Moskeen" - der vi legger ut informasjon fortløpende om våre aktiviteter.

 

Powered by Cornerstone