Stavanger>Aktiviteter>Dialogmiddag

Dialogmiddag

Årlig Dialogmiddag

STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter Stavanger gjennomfører årlig Dialogmiddag

Politiske og administrative ledere inviteres sammen med folk fra ulike tros- og livssynssamfunn og andre som er engasjert av dialog. Dialogmiddagen er en årlig tradisjon der  tros- og livssynssamfunn og andre interesserte møtes og blir bedre kjent. 

Dialogprisen deles årlig ut, sist av ordfører Kari Nessa Nordtun.

Arr: Kirkelig dialogsenter og STL Stavanger (Samarbeidsrådet for Tros- og Livssyn)

Arrangementet er åpen for alle med det er påmelding. 

Powered by Cornerstone