Stavanger>Aktiviteter>Dialogmiddag
Dialogmiddag

Dialogmiddag

Velkommen til Dialogmiddag tirsdag 14 januar 2020! Mange religioner og livssyn vil være representert ;-)

PÅMELDING: Tirsdag 7 januar før kl 12:00 til: STLStavanger@gmail.com

INVITASJON

STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter Stavanger inviterer til årets Dialogmiddag tirsdag 14. januar 2020 kl. 18.00 - 20.30 i St Svithun katolske kirkes menighetslokaler på Løkkeveien. Påmeldingsfristen er tirsdag 7. januar kl 12 - vi regner med rundt sytti til bords!

Middagen er gratis for alle påmeldte. Men dersom du ønsker å bidra med en frivillig hundrelapp: Bruk VIPPS 552238!

Politiske og adminstrative ledere er invitert, og vi blir bredt sammensatt av folk fra ulike tros- og livssynssamfunn og andre som er engasjert av dialog. Dialogmiddagen er en årlig tradisjon der  tros- og livssynssamfunn og andre interesserte møtes og blir bedre kjent. 

Dialogprisen for 2020 blir også delt ut av ordfører Kari Nessa Nordtun.

Arr: Kirkelig dialogsenter og STL Stavanger (Samarbeidsrådet for Tros- og Livssyn)

ÅPENT FOR ALLE - vel møtt etter påmelding! 

Powered by Cornerstone