Stavanger>Aktiviteter>AVLYST: Møtested for tekstsamtale og nattverd

AVLYST: Møtested for tekstsamtale og nattverd

Bilde

Høsten 2021 starter vi opp dette stedet og kanskje du er en av dem som ønsker å prøve det ut. Vi er overbevist om at de aller fleste er søkende mennesker. Hvor de plasserer seg i det åndelige/livssynmessige landskapet, spør vi ikke etter. Det vi inviterer til er et sted hvor vi leser en bibeltekst der hver enkelt kan dele sine tanker og impulser mens vi andre bare lytter. Så deler vi nattverden med de som vil motta den. Vi starter denne enkle samlingen med en kopp kaffe eller te mens vi finner våre plasser og kanskje noen deler musikk eller dikt.

Sted: Nygatens forsamlingshus i Nygata 11, Stavanger (trykk her så får du kart som viser hvor det er)

Tid: ca hver 2. onsdag i måneden kl 18.00 (muligens blir enkelte datoer forskjøvet).

18 august 
15 september
13 oktober
10 november
8 desember
15 desember (AVLYST PGA. SMITTESITUASJONEN)

Tema / bibeltekst:
Høsten 2021 tar vi utgangspunkt i bibeltekster fra Johannes evangeliet.

18 august 
Jesus som veien, sannheten og livet 
Joh. 14.8 -13

15 september
Jesus som det sanne vintre 
Joh, 15.1 –5. 7

13 oktober Jesus som porten 
Joh, 10.7-10

10 november Jesus som den gode hyrde 
Joh.10. 14-18

8 desember Jesus som verdens lys 
Joh.8. 12 og Joh. 1. 1-5

15 desember (AVLYST PGA. SMITTESITUASJONEN)
 

Powered by Cornerstone